Flytta dig till innehållet

Fysiatriska polikliniken

På fysiatriska polikliniken diagnostiseras sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt erbjuds behandling och rehabilitering för personer med sådan sjukdom. På polikliniken ordnas yrkesövergripande ryggrehabiliteringsperioder enligt fysiaterns bedömning. Patienterna är personer som inte har tillräcklig hjälp av primärvårdens rehabiliteringstjänster eller för vilka FPA:s rehabiliteringstjänster inte är ett ändamålsenligt alternativ.

Patienterna kommer till enheten med remiss från en läkare från specialsjukvården, hälsovårdscentralen, företagshälsovården eller från privata mottagningar.

Klienten kan fylla i en blankett för förhandsuppgifter på förhand och ta den med sig till mottagningen. Blanketten hittas via sidan Blanketter och ansökningar under namnet Blankett för förhandsuppgifter: läkarmottagning (Fysiatri och rehabiliteringsundersökning)

Rehabiliteringsundersökningspolikliniken

Vid Mellersta Österbottens centralsjukhus är rehabiliteringsundersökningarna poliklinisk verksamhet. Innehållet bestäms enligt klientens behov och på basis av beställarens begäran. En rehabiliteringsundersökning innefattar en bedömning av experter om en klients arbets- och funktionsförmåga, förutsättningar för rehabilitering och resurser.

Målet är att utarbeta en yrkesinriktad och medicinsk rehabiliteringsplan tillsammans med rehabiliteringsundersökningens arbetsgrupp, klienten och klientens närståendenätverk.

Sakkunniga i arbetsgruppen är en läkare, en socialarbetare, en fysioterapeut, en ergoterapeut och en psykolog. Vid behov konsulteras olika specialiteter.

Klienter kommer för rehabiliteringsundersökning med remiss. Remissen kan komma från en läkare inom specialsjukvården, en hälsocentralläkare, en företagsläkare eller en läkare på privat läkarmottagning.

Klienten kan fylla i blanketten för förhandsuppgifter på förhand och ta den med sig till mottagningen.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid elektroniskt via DigiSoite:

Information om tjänsten

Klienter kommer för rehabiliteringsundersökning med läkarremiss. Remissen kan komma från en läkare inom specialsjukvården, en hälsocentralläkare, en företagsläkare eller en läkare på privat läkarmottagning.

För verksamheten ansvarar

Tero Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5103

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Katri Koivisto

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 014 5032