Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vid långvarig smärta är smärtans karaktär kronisk och dess mekanismer samt smärtbehandlingens mål och planer är både sektorsövergripande och individuella.

Långvarig smärtbehandling genomförs på ett yrkesövergripande sätt under patientens individuella smärtrehabiliteringsperiod. Under perioden kartlägger ett yrkesövergripande team patientens situation så fullständigt som möjligt. Teamet handleder och hjälper patienten mot bättre hälsa och livskvalitet trots smärtan. Perioden innefattar besök hos smärtskötare och fysioterapeut. Beroende på den individuella situationen och behovet kan patienten också besöka en socialarbetare, smärtpsykolog och en rehabiliteringshandledare. Av perioden görs en sammanfattning inklusive situationsbedömning och plan både till den remitterande läkaren och till patienten. För smärtrehabiliteringsperioden krävs remiss från en läkare. Dessutom ska den remitterande enheten göra en omfattande intervju och samla fullständiga patientuppgifter.

Enligt nationella vårdrekommendationer är det i första hand primärvården, t.ex. hälsovårdscentralen eller företagshälsovården, som ansvarar för behandling av långvarig smärta. Om den behandlande läkaren har frågor om läkemedelsbehandlingen av smärta kan hen konsultera en läkare som är insatt i smärtbehandling. Hen kan göra det per telefon eller som papperskonsultation. Om orsaken till smärtan kan behandlas, sker behandlingen inom specialiteten i fråga.

Expertgruppen för smärtlindring som består av läkare från flera olika specialiteter samlas regelbundet för att diskutera de mest krävande långvariga smärttillstånden. På dessa möten kan t.ex. möjligheterna till inträngande metoder eller krävande anstaltsrehabilitering vid långvarig smärta bedömas. Akut smärta och cancersmärta behandlas på anestesikliniken.

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och är tvungen att avboka den tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tiden ska avbokas senast en vardag före den reserverade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid digitalt via DigiSoite:

Information om tjänsten

För smärtrehabiliteringsperioden krävs remiss från en läkare. Dessutom ska den remitterande enheten göra en omfattande intervju och samla fullständiga patientuppgifter.

För verksamheten ansvarar

Tero Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5103

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa