Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Intensivvårdsavdelningen har som uppgift att garantera patienten en individuell, helhetsbetonad, trygg och människovärdig vård. På avdelningen finns tidsenlig vård- och övervakningsapparatur, och patientuppgifterna registreras dagligen med hjälp av intensivens datasystem.

På avdelningen vårdas alla typer av allvarligt sjuka patienter, både vuxna och barn. På intensivvårdsavdelningen finns fyra vårdplatser samt ett isoleringsrum.

För vården av patientens ansvarar intensivvårdsavdelningens överläkare och under jourtid den jourhavande anestesiläkaren. Läkare inom olika specialiteter fungerar som konsulter i fråga om sin egen specialitet. Personalen som arbetar på intensivvårdsavdelningen är insatt i intensivvård. Patientens dagliga vårdplan görs i ett yrkesövergripande vårdteam. Den egna skötaren ansvarar för att vårdplanen genomförs.

Besök

Det är önskvärt att de närmaste anhöriga besöker avdelningen. Du kan komma och hälsa på din anhöriga eller ringa vilken tid på dygnet som helst. Besökstider kan begränsas beroende på hur patienten mår. De anhöriga kan diskutera sin anhörigas situation dagligen med den egna skötaren/läkaren.

I omedelbar närhet av sjukhuset finns ett patienthotell för övernattning. Mer uppgifter om patienthotellet får du från sjukhusets information och av intensivvårdens sjukskötare.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Vanligtvis kommer patienterna till intensiven via jourpolikliniken, operationssalen eller från någon vårdavdelning.

Intensivvårdsavdelningen har som uppgift att garantera patienten en individuell, helhetsbetonad, trygg och människovärdig vård. På avdelningen finns tidsenlig vård- och övervakningsapparatur, och patientuppgifterna registreras dagligen med hjälp av intensivens datasystem.

På avdelningen vårdas alla typer av allvarligt sjuka patienter, både vuxna och barn.

För verksamheten ansvarar

Ulrica Kujansivu

Överläkare, ansvarsområdeschef

Tadeusz Kaminski

Avdelningsöverläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4370

Elina Hänninen

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4090

Ta en titt också på dessa