Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Inom rehabiliteringstjänsterna betonas handledning och rådgivning samt stöd för klientens egenvård. Genom handledning och rådgivning främjar man klientens hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Handledning och rådgivning genomförs individuellt eller i grupp. Handlednings- och rådgivningsbesöken inkluderar uppföljning.

Handledning kan vara till exempel råd i fråga om hemövningar och vardagssysslor, motionsrådgivning, handledning gällande ergonomi och handledning för anhöriga och den nära miljön.

Gruppverksamhet

Gruppverksamhet är målinriktad verksamhet som siktar på verkningsfullhet och som förutsätter att klienten förbinder sig till övningarna som görs i gruppen. Klienterna har delats in i grupper på basis av funktionsförmåga och diagnos.

För varje medlem i gruppen görs en inledande kartläggning och en kartläggning i slutet av verksamheten. Beroende på gruppens karaktär görs det ett individuellt övningsprogram i enlighet med det egna målet. Grupperna samlas 1-2 gånger per vecka.

Att komma med i en grupp

En klient kan komma med i en grupp på basis av en vård- och rehabiliteringsplan.  En patient kan också hänvisas till en grupp via ett besök hos en läkare eller någon annan yrkesutbildad person eller på basis av ett individuellt rehabiliteringsbesök.

Klienter söker sig till informationsdagar och kurser planenligt på basis av anvisningar som skickats hem eller på basis av ansökan.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

En klient kan komma med i en grupp på basis av en vård- och rehabiliteringsplan. En patient kan också hänvisas till en grupp via ett besök hos en läkare eller någon annan yrkesutbildad person eller på basis av ett individuellt rehabiliteringsbesök.

Klienter söker sig till informationsdagar och kurser planenligt på basis av anvisningar som skickats hem eller på basis av en ansökan.

För verksamheten ansvarar

Jouni Kauppinen

Serviceförman

Telefon: +358 44 730 7635

Tero Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5103

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Ta en titt också på dessa