Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Talterapi genomförs med klienter i alla åldrar och skick. Målet med terapin är att förbättra klientens funktions- och kommunikationsförmåga i vardagliga miljöer: hemma, på daghem, i skola och i arbetslivet. Målen för terapin sätts alltid upp tillsammans med klienten och hens nära nätverk. I sitt arbete beaktar terapeuterna klientens situation i sin helhet och stärker funktions- och kommunikationsförmågan för att övervinna utmaningar i vardagen.

Talterapi kan vara till nytta bland annat för klienter som har försenad eller avvikande utveckling av talet och språket, svårigheter att förstå och producera tal, som talar oklart eller har problem med hörseln, har problem med att äta eller svälja eller en sjukdom eller en skada som försvårar kommunikationen.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och är tvungen att avboka den tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tiden ska avbokas senast en vardag före den reserverade tiden. När det gäller personer som fyllt 18 år tas det ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid digitalt via DigiSoite:

Information om tjänsten

Talterapi är avsett för barn, unga och vuxna som har talstörningar och/eller svårigheter att förstå tal, röststörningar eller svårigheter att svälja. Talterapin är medicinsk rehabilitering där undersökningar ingår. Syftet med terapin är att hjälpa patienten att kommunicera och fungera i vardagen smidigt och självständigt. Talterapi ges efter behov i perioder som individuell terapi och/eller gruppterapi.

I terapin kan patienten få handledning i att använda hjälpmedel, såsom talapparater. Det är ofta rådgivningsbyrån eller skolhälsovården som hänvisar barn och unga till talterapi. Vuxna kan uppsöka terapi efter ett besök hos en läkare eller skötare.

För verksamheten ansvarar

Jouni Kauppinen

Serviceförman

Telefon: +358 44 730 7635

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Ta en titt också på dessa