Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En förutsättning för social kredit är att den som beviljas kredit klarar av att betala månatliga amorteringar och räntor med sina inkomster. 

Social kredit kan beviljas för olika slags syften som förebygger ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt främjar en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand. Grundade orsaker till att bevilja kredit kan till exempel vara att få kontroll över ekonomin, att bryta en skuldspiral, anskaffningar till hemmet, främjande av sysselsättning eller rehabilitering, att trygga boende, att övervinna en social kris eller något annat som hjälper den lånesökande att klara sig självständigt.

Minimibeloppet av social kreditgivning är 500 € och högsta beloppet 7 000 € i Mellersta Österbottens välfärdsområde. Återbetalningstiden är högst 5 år. För kreditsökande och kredittagare ordnas vid behov ekonomisk handledning och rådgivning i samband med beviljandet av social kredit och under återbetalningstiden.

Ta kontakt

En klient kan inleda processen för att ansöka om social kredit genom att lämna en begäran om att bli kontaktad till myndigheten som ansvarar för socialvård via DigiSoites Omapalvelu eller genom att ringa socialrådgivningen.

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

En klient kan inleda processen för att ansöka om social kredit genom att lämna en begäran om att bli kontaktad till myndigheten som ansvarar för socialvård via DigiSoite-sidorna eller genom att ringa socialrådgivningen.

För verksamheten ansvarar

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Ta en titt också på dessa