Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ett barn har rätt till eftervård när hens vård utom hemmet avslutas eller när hen varit placerad inom öppenvården i minst sex månader utan avbrott. Eftervård kan också beviljas behovsprövat från fall till fall.

I praktiken innebär eftervård att man stödjer den unga i fråga om boende, studier och utkomst. Den socialarbetare som ansvarar för den ungas angelägenheter utarbetar en plan för eftervård tillsammans med den unga.

I planen för eftervård antecknas stödformerna. Det kan till exempel vara fråga om:

  • stödjande av studier
  • stöd i fråga om att placera sig i arbetslivet
  • socialhandledning
  • stödperson
  • stödbostad
  • stöd för hobbyer

Rätten till eftervård upphör senast när den unga fyllt 25 år. Den upphör också när det gått fem år sedan ett barn senast varit klient hos barnskyddet efter att placeringen utom hemmet upphört.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Ett barn har rätt till eftervård när hens vård utom hemmet avslutas eller när hen varit placerad inom öppenvården i minst sex månader utan avbrott. Eftervård kan också beviljas behovsprövat från fall till fall.

Rätten till eftervård upphör senast när den unga fyllt 25 år. Den upphör också när det gått fem år sedan ett barn senast varit klient hos barnskyddet efter att placeringen utom hemmet upphört.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Ta en titt också på dessa