Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Barnet har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en harmonisk uppväxt och mångsidig utveckling samt särskilt skydd. Det är i första hand föräldrarna och vårdnadshavarna som ansvarar för barnets välbefinnande. Även barnets närstående samt servicen som till exempel rådgivning, daghem och skola stöder barnet och föräldrarna. I sista hand är det barnskyddsmyndigheterna som har ansvar för barnet.

Barnskyddet har en lagstadgad skyldighet att agera om barnets bästa förutsätter det.

Innehållet i denna del