Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vid Saraste stöder och bedömer man barnets och familjens situation tillsammans med föräldrarna, barnet eller den unga och med en socialarbetare. Till enhetens verksamhet hör “helande” vård för barn samt bedömning av fortsatt stöd för familjen och barnet. Barnets och familjens situation stödjas och bedöms i samarbete med barnet, hens familj, barnets egen socialarbetare och Sarastes personal. Enheten finns i Karleby och erbjuder i huvudsak vård utom hemmet för barn och ungdomar i Soites område.

Vid Saraste görs yrkesövergripande samarbete med andra enheter i Soite. Under placeringen kan barnet få stöd till exempel från hälso- och sjukvården eller missbrukarservicen. Samarbete med skolor i området är också en viktig del av arbetet. Om den unga har redan före placeringen haft vårdrelationer (t.ex. terapikontakter), är det möjligt att fortsätta med dem också under placeringen.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Ungdomar kommer till barnskyddsenheten Saraste med beslut från en socialarbetare.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Eliisa Hänninen

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 40 804 2866

Ta en titt också på dessa