Flytta dig till innehållet

Familjeträning och anmälan

Soites familjecentertjänster erbjuder familjeträning i samarbete med olika familjecenteraktörer i Mellersta Österbotten. Familjeträningen är avsedd för föräldrar som väntar sitt första barn.

Familjeträningen består av fyra delar, och tre av dessa genomförs på webben via Teams.

Också partnern eller en stödperson är välkommen med i familjeträningen.

OBS!

Familjeträning ordnas på finska.

Familjeträning på hösten 2022:

  1. 25.10.2022 kl. 16.30 Teams – Familjeträningsdel: Hälsocentral/en rådgivningsläkare föreläser om graviditet
  2. 15.11.2022 kl. 17.00 Teams – Familjeträningsdel: Medirex/Motion under graviditet och förberedelse inför förlossning
  3. 7.12.2022 kl. 17.00 Teams – Familjeträningsdel: Mödra- och skyddshem/Tryggt föräldraskap och de mänskliga relationerna i familjen
  4. Familjeträningsdel: Familjeträning på din egen rådgivning. Du får en egen tid från rådgivningen.

Anmäl dig till träningar

Du kan anmäla dig till träningar elektroniskt via kalendern på finska sidan.

När du anmäler dig, kontrollera att dina uppgifter (e-postadress) är à jour.

I Kvinnohuset på webbplatsen Hälsobyn har det samlats en bra informationspaket om graviditet, förlossning, amning, om att förbereda sig inför att babyn föds, vård av babyn och partnerns roll. Bekanta dig lugn och ro med avsnitten.

Förlossning

På webbplatsen Kvinnohuset finns nyttiga videor och information om förlossning och om att återhämta sig efter förlossningen:

Amning

På webbplatsen Kvinnohuset finns nyttiga videor och information om amning:

Vården av ett nyfött barn

På webbplatsen Kvinnohuset finns nyttiga videor och information om vården av en baby. På webbplatsen finns dessutom information om att åka hem efter förlossning.

Andra sidor som rekommenderas: