Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Familjeträning och anmälan

Soites familjecentertjänster erbjuder familjeträning i samarbete med Karleby mödra- och skyddshem rf och Medirex. Syftet med familjeträning är att stärka de kommande föräldrarnas kunskaper och färdigheter samt att ge stöd för föräldraskapet och en välfungerande vardag.

En familjeträningshelhet består av fyra olika delar, och tre av dessa ordnas på distans via Teams. Alla helheterna har samma innehåll. Familjeträningen är i första hand avsedd för föräldrar som väntar sitt första barn. Också partnern eller en stödperson är välkommen med i familjeträningen.

Det rekommenderas att du deltar i läkarens föreläsning och i fysioterapidelen i början av graviditeten (graviditetsvecka 12-20). Den övriga familjeträningen sker mot slutet av den andra trimestern eller i början av den tredje.

OBS!

Familjeträningen ordnas på finska.

Familjeträningshelhet 1:

De första tre gångerna via Teams.

 1. Tis 16.1.24 kl. 16.30–18.00. Rådgivningsläkare. Graviditetstiden.
 2. Tis 13.2.24 kl. 17.00–19.00 Medirex. Motion under graviditeten och förberedelse inför förlossning.
 3. Tis 12.3.24 kl. 17.00–19.00 Karleby mödra- och skyddshem rf. Ett tryggt föräldraskap och relationerna i familjen.
 4. Fjärde familjeträningsdelen på rådgivningen. Du får tiden från din egen rådgivning

​ Familjeträningshelhet 2:

De första tre gångerna via Teams.

 1. Tis 9.4.24 kl. 16.30–18.00. Rådgivningsläkare. Graviditetstiden.
 2. Tis 7.5.24 kl. 17.00–19.00 Medirex. Motion under graviditeten och förberedelse inför förlossning.
 3. Tis 21.5.24 kl. 17.00–19.00 Karleby mödra- och skyddshem rf. Ett tryggt föräldraskap och relationerna i familjen.
 4. Fjärde familjeträningsdelen på rådgivningen. Du får tiden från din egen rådgivning

Familjeträningshelhet 3:

De första tre gångerna via Teams.

 1. Tis 13.8.24 kl. 16.30–18.00 Rådgivningsläkare. Graviditetstiden.
 2. Ti 10.9.24 kl. 17.00–19.00 Medirex. Motion under graviditeten och förberedelse inför förlossning.
 3. Ti 15.10.24 kl. 17.00–19.00 Karleby mödra- och skyddshem rf. Ett tryggt föräldraskap och relationerna i familjen.
 4. Fjärde familjeträningsdelen på rådgivningen. Du får tiden från din egen rådgivning.

Familjeträningshelhet 4:

De första tre gångerna via Teams.

 1. Tis 22.10.24 kl. 16.30–18.00 Rådgivningsläkare. Graviditetstiden.
 2. Tis 12.11.24 kl. 17.00–19.00 Medirex. Motion under graviditeten och förberedelse inför förlossning.
 3. Tis 10.12.24 kl. 17.00–19.00 Karleby mödra- och skyddshem rf. Ett tryggt föräldraskap och relationerna i familjen.
 4. Fjärde familjeträningsdelen på rådgivningen. Du får tiden från din egen rådgivning

Anmäl dig till träningar

Du kan anmäla dig till träningar digitalt via kalendern på finska sidan för familjeträning.

När du anmäler dig, kontrollera att dina uppgifter (e-postadress) är à jour.

I Kvinnohuset på webbplatsen Hälsobyn har det samlats ett bra informationspaket om graviditet, förlossning, amning, om att förbereda sig inför att babyn föds, vård av babyn och partnerns roll. Bekanta dig lugn och ro med avsnitten.

Förlossning

På webbplatsen Kvinnohuset finns nyttiga videor och information om förlossning och om att återhämta sig efter förlossningen:

Amning

På webbplatsen Kvinnohuset finns nyttiga videor och information om amning:

Vården av ett nyfött barn

På webbplatsen Kvinnohuset finns nyttiga videor och information om vården av en baby. På webbplatsen finns dessutom information om att åka hem efter förlossning.

Andra sidor som rekommenderas:

Ta en titt också på dessa