Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Digital kontakt och så kallad dubbelriktad kommunikation är i bruk på rådgivningarna i Soites område. Det innebär att en anställd vid Soite och en klient kan kommunicera digitalt via Soites Egenvårdstjänst. Digital kontakt är i bruk på alla mödra-, preventiv- och barnrådgivningar i Soite.

Via den digitala Egenvårdstjänsten kan en klient skicka ett meddelande till Soites rådgivning när det passar hen bäst. En hälsovårdare på rådgivningen svarar på meddelandet eller ringer klienten så snart som möjligt under tjänstetid.

Vänligen observera att en redogörelse över tillfällig vårdledighet för att sköta ett barn inte kan göras digitalt. Om barnet är i rådgivningsåldern bör du kontakta rådgivningarnas centraliserade kundservicenummer. Om det är fråga om ett barn i skolåldern bör du kontakta skolhälsovårdaren.

Vid identifiering i digitjänsterna används nättjänsten Suomi.fi och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Meddelanden förmedlas via nättjänsten på ett datasäkert sätt och utomstående kan inte läsa, kopiera eller ändra dem.

Soites barnrådgivningar använder digital tidsbeställning. Tid kan beställas på nätet för 2-6-åringars rådgivningskontroller som sker enligt barnets ålder.

Det är önskvärt att båda föräldrarna är med vid sitt barns rådgivningskontroller.

En 1,5-årings och en 4-årings rådgivningskontroll är en omfattande undersökning. Den innefattar en undersökning gjord av en hälsovårdare och en undersökning gjord av en rådgivningsläkare. Hälsovårdaren ger tid till läkarundersökningen i samband med rådgivningsbesöket.

Vi kallar föräldrarna särskilt till de omfattande rådgivningskontrollerna när barnet är 4 månader, 1,5 år och 4 år gammalt. Syftet med de omfattande kontrollerna är att stärka de faktorer som främjar familjens hälsa och välfärd i samarbete med föräldrarna.

I samband med en 1,5-2-årings rådgivningskontroll använder vi Föra barnen på tal-metoden. Den är avsedd som hjälp för föräldrar och andra viktiga vuxna i ett barns liv. Syftet med metoden är att stödja barnet i olika utvecklingsfaser och i alla livssituationer. Med hjälp av metoden försöker man stödja barnets gynnsamma utveckling och förebygga eventuella problem. Man gör detta genom att skräddarsy barnets vardag så att den stöder just hen.

Vi ber föräldrarna att inför en 4-årings omfattande undersökning fylla i och ta med Kraftfamiljer-formuläret (Voimaperheet) som skickats hem. Dessutom ber vi föräldrarna be barndagvården fylla i formuläret “Observation av fyraåringen/informationsöverföring till rådgivningen”. Båda föräldrarna fyller dessutom i Audit-enkäten (https://paihdelinkki.fi/sv) och vid behov nikotinberoendetestet och narkotikatestet.

Alla tider som bokats till rådgivningen kan ses i DigiSoites Egenvårdtjänst. Du kan ändra eller avboka de kontroller som sker enligt barnets ålder upp till 24 timmar före mottagningstiden.

Nättjänsten Omaperhe samlar information, stöd och tjänster avsedda för familjer på en adress. Där kan du hitta tillförlitlig information och hjälp för många familjeärenden.

Innehållet i denna del