Flytta dig till innehållet

Vid välfärdsområdesvalet som ordnades i januari 2022 valdes det en välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdet. Den ansvarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi och utövar den högsta beslutandemakten i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige inledde sin verksamhet 1.3.2022. Dess mandatperiod är fyra år. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar bland annat om välfärdsområdesstrategin, förvaltningsstadgan, om välfärdsområdets ekonomi och val av medlemmar till organ.

Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande är Asko Syrjälä och vice ordförande är Mauri Lahti. Andra vice ordförande är Timo Sillanpää och tredje vice ordförande Sakari Telimaa.

Välfärdsområdesdirektör för Mellersta Österbottens välfärdsområde är Minna Korkiakoski-Västi.

Sammansättningarna i organen i Mellersta Österbottens välfärdsområde finns listade nedan med ordinarie medlemmar och ersättare.

Välfärdsområdesfullmäktige för Mellersta Österbotten utövar den högsta beslutande makten i välfärdsområdet. De 59 fullmäktigeledamöterna valdes vid välfärdsområdesvalet i januari 2022. Välfärdsområdesfullmäktige inledde sin verksamhet 1.3.2022.

Namne-post
Asko Syrjälä (Centern) (ordförande)asko.syrjala (a) srk.fi
Mauri Lahti (Socialdemokraterna) (första vice ordförande)mauri.lahti (a) kokkola.fi
Timo Sillanpää (Sannfinländarna) (andra vice ordförande)timo.v.sillanpaa (a) kokkola.fi
Sakari Telimaa (Samlingspartiet) (tredje vice ordförande)sakari.telimaa (a) fimnet.fi
Hanna-Lea Ahlskog (Kristdemokraterna) hanna-lea.ahlskog (a) kokkola.fi
Arto Alpia (Centern) arto.alpia (a) kaustinen.fi
Mats Brandt (Svenska folkpartiet) mats.brandt (a) kokkola.fi
Magnus Björkgren (Svenska folkpartiet) mabjorkgren (a) gmail.com
Faisa Egge (De gröna) amanihoiva (a) hoitmail.com
Emma Haapasaari (Socialdemokraterna) emma.haapasaari (a) gmail.com
Linda Hagström (Makten tillhör folket) lindanposti (a) tutanota.com
Pentti Haimakainen (Samlingspartiet) pena (a) anvianet.fi
Tapani Hankaniemi (Centern)tapani.hankaniemi (a) kokkola.fi
Ulla-Riitta Harju (Socialdemokraterna) ulla-riitta.harju (a) toholampi.fi
Reino Herlevi (Centern) reino.herlevi (a) kokkola.fi
Reetta Hjelm (Centern) reeta.hjelm (a) outlook.com
Erkki Huuki (Centern) erkki.huuki (a) kannus.fi
Sari Innanen (Centern) sari.innanen (a) kokkola.fi
Tiina Isotalus (Socialdemokraterna) tiina.isotalus (a) kokkola.fi
Janne Jukkola (Samlingspartiet) janne.jukkola (a) kokkola.fi
Matti Kalliokoski (Sannfinländarna) mattieikka2020 (a) gmail.com
Pasi Kanniainen (Centern) kanniainen.pasi (a) gmail.com
Pekka Kauppi (Samlingspartiet) pekka.kauppi (a) kokkola.fi
Virpi Karhu (Vänsterförbundet) virpi.karhu (a) kokkola.fi
Tomi Kivelä (Sannfinländarna)  tomi.kivela (a) kokkola.fi
Hannu Kippo (Kristdemokraterna) hannu.kippo (a) kokkola.fi
Toni Korkiala (Centern) toni.korkiala (a) soite.fi
Kai-Eerik Känsälä (Centern) kai-eerik.kansala (a) keski-pohjanmaa.fi
Taina Koskela (Kristdemokraterna) tainas (a) halsua.fi
Veikko Laitila (Centern) veikko.laikko (a) gmail.com
Tuija Leivo-Rintakorpi (Centern) tuija.leivorintakorpi (a) gmail.com
Ville Leppälä (Sannfinländarna)  leppala.ville (a) hotmail.com
Mika Lintilä (Centern) mika.lintila (a) eduskunta.fi
Margita Lukkarinen (Svenska folkpartiet) margita.lukkarinen (a) kokkola.fi
Helinä Marjamaa (Samlingspartiet) helina.marjamaa (a) gmail.com
Kauko Niemi (Vänsterförbundet) kauko.niemi (a) kokkola.fi
Anna Nurmi-Lehto (Samlingspartiet)anna.nurmi-lehto (a) kokkola.fi
Sirpa Orjala (Socialdemokraterna) sirpa.orjala (a) kokkola.fi
Tapio Pajunpää (Centern) tapio. pajunpaa (a) kokkola.fi
Anneli Palosaari (Centern) palosaari.anneli (a) gmail.com
Mauri Peltokangas (Sannfinländarna)mauri.peltokangas (a) eduskunta.fi
Tapio Peltokangas (Centern) tapio.peltokangas (a) perho.com
Maija-Liisa Pulkkinen (Centern) pulkkinen.maijaliisa54 (a) gmail.com
Timo Pärkkä (Centern) tparkka (a) gmail.com
Piia Rautiola (Centern) piia.rautiola (a) kannus.fi
Sakari Ruisaho (Socialdemokraterna) sakari.ruisaho (a) kokkola.fi
Antti J Saari (Centern) antti.j.saari (a) gmail.com
Laura Sahlgren (De gröna) laura.sahlgren (a) gmail.com
Mauri Salo (Kristdemokraterna) mauri.salo (a) kokkola.fi
Pia Sillanpää (Sannfinländarna) pia.sillanpaa (a) gmail.com
Hans Snellman (Svenska folkpartiet) hans.snellman (a) kokkola.fi
Emilia Teerikangas (Socialdemokraterna) emilia.teerikangas (a) gmail.com
Kristiina Teerikangas (Socialdemokraterna) teerikangas.kristiina (a) gmail.com
Marja Tiala (Centern) marja.tiala (a) lestijarvi.fi
Marlén Timonen (Svenska folkpartiet) marlen.timonen (a) kokkola.fi
Jussi Torppa (Centern) jussi.torppa (a) veteli.fi
Anja Törmä (Centern) anja.torma (a) kannus.fi
Pirjo Urpilainen (Socialdemokraterna) urpilainenpirjo (a) gmail.com
Ilpo Åivo (Sannfinländarna) 

Centerns fullmäktigegrupp

Ordförande Timo Pärkkä

Vice ordförande Pasi Kanniainen 

Samlingspartiets fullmäktigegrupp

Ordförande Pekka Kauppi

första vice ordförande Helinä Marjamaa

andra vice ordförande Sakari Telimaa

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp

Ordförande Tomi Kivelä

Vice ordförande Timo Sillanpää

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

Ordförande Hanna-Lea Ahlskog

Vice ordförande Hannu Kippo

SDP:s fullmäktigegrupp

Ordförande Kristiina Teerikangas

Vice ordförande Ulla-Riitta Harju

De grönas fullmäktigegrupp

Ordförande Hanna Cygnel

Vice ordförande Faisa Egge

Makten tillhör folket

Ordförande Linda Hagström

Ordinarie ledamotErsättare
Sari Innanen (ordförande) (Centern) Eija Seppä (Centern)
Arto Alpia (vice ordförande) (Centern)Marja Hylkilä (Centern)
Kristiina Teerikangas (andra vice ordförande) (Socialdemokraterna) Ulla-Riitta Harju (Socialdemokraterna)
Pasi Kanniainen (Centern)Timo Pärkkä (Centern)
Tomi Kivelä (Sannfinländarna)Matti Kalliokoski (Sannfinländarna)
Margita Lukkarinen (Svenska folkpartiet)Hans Snellman (Svenska folkpartiet)
Anna Nurmi-Lehto (Samlingspartiet)Jukka Ylikarjula (Samlingspartiet)
Tapio Pajunpää (Centern)Maija-Liisa Pulkkinen (Centern)
Piia Rautiola (Centern)Jussi Torppa (Centern)
Mauri Salo (Kristdemokraterna)Virpi Ali-Haapala (Kristdemokraterna)
Pirjo Urpilainen (Socialdemokraterna)Sirpa Orjala (Socialdemokraterna)

Sammanträdesschema år 2022

mån 16.01.2023 kl. 8

mån 30.01.2023 kl. 8

mån 13.02.2023 kl. 8

mån 06.03.2023 kl. 8

mån 20.03.2023 kl. 8

mån 03.04.2023 kl. 8

mån 17.04.2023 kl. 8

mån 08.05.2023 kl. 8

mån 22.05.2023 kl. 8

mån 12.06.2023 kl. 8

Ordinarie medlemErsättare
Tiina Isotalus (ordförande) (Socialdemokraterna)    Marko Karjalainen (Socialdemokraterna)
Antti Saari (vice ordförande) (Centern)Jukka Kangasvieri (Centern)
Magnus Björkgren (Svenska folkpartiet)Vuokko Lahti (Kristdemokraterna)
Amelie Granvik (De gröna)Jaana Puumala (Vänsterförbundet)
Reetta Hjelm (Centern)Anneli Palosaari (Centern)
Pekka Kauppi (Samlingspartiet)Mikko Tamminen (Samlingspartiet)
Ulpu Keränen (Sannfinländarna)Tina Lindskog (Sannfinländarna)
Jarno Saukko (Centern)Kai-Eerik Känsälä (Centern)
Anja Törmä (Centern)Susanna Lindholm (Centern)

Ordinarie medlem Ersättare
Tapani Hankaniemi (ordförande) (Centern)Esa Saari (Centern)
Helinä Marjamaa (vice ordförande) (Samlingspartiet)Miia Laakso (Samlingspartiet)
Hanna-Lea Ahlskog (Kristdemokraterna)Hannu Kippo (Kristdemokraterna)
Paula Henriksén (Socialdemokraterna)Ari Huuki (Socialdemokraterna)
Erkki Huuki (Centern)Elina Itäniemi (Centern)
Manolis Huuki (Sannfinländarna)Päivi Pihlajakangas (Sannfinländarna)
Riitta Rahkola (Centern)Ilkka Piispanen (Centern)

Sanna Kiviniemi (ordförande) (Centern)

Raimo Märsylä (vice ordförande) (Socialdemokraterna)

Leif Jakobsson (Svenska folkpartiet)

Irja Kivistö (Samlingspartiet)

Tuomo Ojala (Sannfinländarna)

Ersättare:

1. Raija Mannberg-Hillilä (Kristdemokraterna)

2. Nanna Jokela (De gröna)

3. Anton Meriläinen (Vänsterförbundet)

4. Aslak Kaljunen (Makten tillhör folket)

5. Mikko Nikkilä (Liike nyt)

Ordinarie medlem Ersättare
Erkki Kerola (ordförande) (Samlingspartiet)Jari Orjala (Samlingspartiet)
Tuija Leivo-Rintakorpi (vice ordförande) (Centern)Sanna-Kaisa Göös (Centern)
Hannele Ilola (Kristdemokraterna)Eevi Fiskaali (Kristdemokraterna)
Merja Kivelä (Centern)Marja Tiala (Centern)
Eevi Kiimamaa (Vänsterförbundet)Mari Pitkänen (De gröna)
Toni Korkiala (Centern)Erkki Kuismin (Centern)
Tapio Peltokangas (Centern)Antti Isomöttönen (Centern)
Toni Syrjälä (Socialdemokraterna)Janne Ilola (Socialdemokraterna)
Ilpo Åivo (Sannfinländarna)Ville Leppälä (Sannfinländarna)

Ordinarie medlem Ersättare
Marlen Timonen (ordförande) (Svenska folkpartiet)Hans Snellman (Svenska folkpartiet)
Linda Hagström (Makten tillhör folket)Leo Byskata (Kristdemokraterna)
Michael Hagström (Centern)Siv Kola (Centern)
Pia Sillanpää (Sannfinländarna)Sofia Hägglund (Sannfinländarna)
Jesper Sundström (Socialdemokraterna)Max Björksog (Socialdemokraterna)

Kai-Eerik Känsälä (ordförande) (Centern)

Sakari Ruisaho (vice ordförande) (Socialdemokraterna)

Pia Sillanpää (Sannfinländarna)

Ersättare:

1. Helinä Marjamaa (Samlingspartiet)

2. Mats Brandt (Svenska folkpartiet)

3. Taina Koskela (Kristdemokraterna)

4. Faisa Egge (De gröna)

5. Kauko Niemi (Vänsterförbundet)

Ordinarie medlem Ersättare
Tapio Pajunpää (ordförande) (Centern)Anna Niemelä (Centern)
Mauri Salo (vice ordförande) (Kristdemokraterna)Virpi Ali-Haapala (Kristdemokraterna)
Tomi Kivelä (Sannfinländarna)Matti Kalliokoski (Sannfinländarna)
Sirkka Juusela-Pekkarinen (Samlingspartiet) Jonas Heinola (Samlingspartiet)
Ulla-Riitta Harju (Socialdemokraterna) Pirjo Urpilainen (Socialdemokraterna)

Ordinarie medlemErsättare
Mikko Hänninen, ordförandeAnni Hertteli
Pirjo Palosaari-Penttilä, vice ordförandeTellervo Pakkala
Jussi Salminen, föredragande
Kaj Westmark, sekreterare
Verksamhetsområdeschef för vård och omsorg
Arto Alpia, representant för välfärdsområdesstyrelsen
Kristiina Teerikangas, representant för välfärdsområdesstyrelsen
Jörgen ForsströmRoy Sabel
Aimo ItäniemiSirpa Parkkila
Sirkka Juusela-PekkarinenMarianne Kykyri-Känsäkoski
Eero KlemolaMaija Männistö
Kalevi LindforsEija Mastokangas
Raija NorppaEila Nikkarikoski
Sari TorppaPauli Väliverronen
Annikki SaloJukka Hannula

Ordinarie medlemErsättare
Anders Nyberg, ordförande 2022-2023Katrin Björklund
Vuokko Möttönen, vice ordförande 2022-2023Seppo Ahvenkoski
Jussi Salminen, föredragande
Paul Granvik, sekreterare
Verksamhethetsområdeschef för familjernas tjänster
Margita Lukkarinen, representant för välfärdsområdesstyrelsen
Mauri Salo, representant för välfärdsområdesstyrelsen
Marianne From
Sauli KonttilaSinikka Katila
Tiina KoskelaTaina Koskela
Esa KoskimaaMikko Vehniäinen
Silvo MäkeläPirkko Kirsilä
Sirpa ParkkilaAimo Itäniemi
Taisto PollariMaria Patana
Asta TörmälehtoMarjatta Luoma