Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde strategin

Organisationstrukturen

Förvaltningsstadga för Mellersta Österbottens välfärdsområde

Instruktion för Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mer information om beredningen av välfärdsområdet

Situationsbilden gällande beredningen av välfärdsområdet 11.2.2022:

Det temporära beredningsorganets kommunikationsplan 1.9.2021:

Situationen gällande beredningen i Mellersta Österbotten 15.12.2021:

Välfärdsområdesfullmäktiges seminarium 16.2.2022:

Promemoria från politiska uppföljningsgruppen 1/21:

Välfärdsområdesvalnämnden

Kandidatlistan (2021):

Mer information om reformen av räddningsväsendet

Ta en titt också på dessa