Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) riktlinje är att kommunerna och välfärdsområdena ska i fortsättningen erbjuda covid-19-vaccin som staten har upphandlat åt alla personer och persongrupper som en läkare vid en verksamhetsenhet inom den offentliga eller privata social- och hälsovården (inkl. företagshälsovården) anser behöva det och som inte har några kontraindikationer enligt vaccinets produktresumé. Läs mera i SHM:s meddelande.

Soite förbereder sig på att utvidga coronavaccinationerna och inväntar ett brev med närmare instruktioner från Social- och hälsovårdsministeriet. Coronavaccinationerna fortsätter tills dess i enlighet med THL:s nuvarande instruktioner.

En fjärde vaccindos erbjuds för närvarande åt alla över 60 år gamla personer, åt personer som fyllt 18 år och som hör till riskgrupp 1 eller 2 och åt personer som fyllt 12 år och har en kraftig immunbrist. Under senhösten 2022 ges boosterdoser i samband med influensavaccinationer till personer som fyllt 65 år, till personer som fyllt 18 år och som hör till en riskgrupp samt till personer som fyllt 12 år och har en kraftig immunbrist. Information om åldersgrupperna som har rätt till vaccinationer samt om mellanrummen mellan vaccinationer finns på Soites webbplats.

Virusläkemedlet Paxlovid ordineras i enlighet med riksomfattande instruktioner

Virusläkemedlet Paxlovid som utvecklats för behandling av coronavirusinfektion är i bruk i Soite. Inledningen av behandling med Paxlovid kräver omsorgsfull bedömning, och det är alltid en läkare som fattar beslutet om att inleda behandlingen. I Soite ordineras läkemedlet i enlighet med riksomfattande instruktioner som utarbetats av alla universitetssjukhusen.

Ta en titt också på dessa