Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Liksom Norra Österbotten och Kajanaland följer också Soite THL:s uppdaterade instruktioner från 16.11.2022 gällande coronavaccinationer. I enlighet med rekommendationen ges det nya boostervaccinet mot coronaviruset under senhösten i samband med influensavaccinationer till:

  • personer som fyllt 65 år
  • personer som fyllt 18 år och hör till en riskgrupp
  • personer som fyllt 12 år och har ett kraftigt nedsatt immunförsvar.

Denna målgrupp löper den största risken för allvarlig coronavirussjukdom. Vi påminner om att det är viktigt att de som hör till dessa målgrupper tar boostervaccinet.

Under 65 år gamla friska vuxna omfattas inte av rekommendationen, för de har fortfarande ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och risken för allvarlig sjukdom är liten.

Boostervaccinet kan undantagsvis ges också till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl utifrån individuell prövning och riskbedömning, t.ex. på grund av utstationering eller på grund av kraven som destinationslandet vid en resa ställer. 

THL:s coronavaccinationsrekommendationer baserar sig på en medicinsk och epidemiologisk bedömning om vaccinationernas inverkan på hela befolkningens nivå samt på den nationella vaccinationsstrategin. Det regionala epidemiläget följs fortfarande med noggrant också i Soites område.

Boosterdos mot coronaviruset

När det gäller boosterdoserna under senhösten 2022 (coronavirusvaccinet som ges i samband med influensavaccination) räknar man i fråga om målgrupperna inte längre hur många boosterdoser personen fått tidigare eller hur många gånger hen haft coronavirussjukdomen. 

Personen måste dock ha fått grundserien av vacciner. Till grundserien hör två vaccindoser, hos personer med immunbrist tre vaccindoser. Om en person haft coronavirussjukdomen räknas det som en vaccindos i fråga om under 65 år gamla personer.

Information om åldersgrupperna som har rätt till vaccinationer samt om mellanrummen mellan vaccinationer finns på Soites webbplats.

Ta en titt också på dessa