Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites coronaprovtagning ändras 1.1.2023. Från början av år 2023 slutar den temporära lagstiftningen gällande ”utvidgad” dagpenning vid smittsam sjukdom att gälla i fråga om coronavirussjukdom, och coronaprovtagning görs endast utifrån medicinska grunder vid Soites provtagningsställen. Detta innebär att klienter hänvisas i fortsättningen till provtagning endast utifrån en bedömning som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gjort.  På så sätt kan man rikta vårdåtgärderna, som t.ex. inledning av behandling med Paxlovid eller trombosförebyggande behandling, till dem som behöver dem. En klient kan inte i fortsättningen själv boka tid för coronavirusprovtagning på webben via Omaolo eller Egenvårdstjänsten, utan måste kontakta den egna hälsostationen eller coronarådgivningsnumret 06 828 7499.

Personer som inte har kroniska sjukdomar ska behandla coronavirussjukdomen på samma sätt som en normal förkylning och stanna hemma tills symtomen lindrats klart. Tidigare rekommenderades det att den som insjuknat i coronavirussjukdomen ska undvika kontakter i fem dygn efter att symtomen börjat. Nu kan man dock göra på samma sätt som vid vanlig förkylning: man kan återgå till vardagen när febern gått över och symtomen har lindrats klart. Om allmäntillståndet försämras eller om symtomen är allvarliga, finns det skäl att kontakta hälso- och sjukvården så som alltid också vid andra sjukdomar. Läs mer i Institutet för hälsa och välfärd THL:s meddelande.

Tidsbokning för coronavaccination

Walk-in-vaccinationerna avslutas 1.1.2023 och tid för coronavaccination ska i fortsättningen bokas på förhand antingen per telefon eller på webben:

  • Den digitala tidsbokningen på webben på adressen: https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7.
  • Tidsbokningen per telefon 06 828 7488 är öppen mån-ons kl. 8-12.

I Kannus och i Toholampi flyttas vaccinationsverksamheten från församlingscentren till hälsocentralerna.

Senhöstens boostervaccinationer mot coronaviruset rekommenderas för personer som fyllt 65 år och för personer som hör till medicinska riskgrupper. På alla av Soites vaccinationsställen är det möjligt att ta ett corona- och ett influensavaccin samtidigt om man har rätt till båda vacciner. Information om åldersgrupperna som har rätt till vaccinationer samt om mellanrummen mellan vaccinationer finns på Soites webbplats.

Beakta förebyggandet av luftvägsinfektioner också under julen och nyåret

I Finland förekommer nu rikligt med olika luftvägsinfektioner. Influensaepidemin har börjat och det förekommer mycket sjukdomsfall som orsakats av RS-viruset. Coronaläget är stabilt, men viruset är fortfarande vitt utbrett bland befolkningen.

  • Man kan skydda sig mot coronaviruset, influensa och andra luftvägsinfektioner på samma sätt:
  • Ta de rekommenderade vaccindoserna – de är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom.
  • Stanna hemma om du är sjuk – också under julen.
  • Tvätta händerna, hosta och nys i ärmen – luftvägsinfektioner förebyggs bäst genom att sköta hygienen.
  • Bedöm din risk, använd vid behov mask och håll avstånd.
  • Sköt ventilationen.

Ta en titt också på dessa