Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Förkylningssäsongen har märkts av i Soites mottagningstjänster i Mellersta Österbottens välfärdsområde från och med sommaren i form av ett ökat antal telefonsamtal per vecka. Det är nu många olika förkylningar i omlopp, i huvudsak sådana som orsakas av virus. De symtom de orsakar innefattar bland annat snuva, hosta, halsont och feber. Den som inte har några underliggande sjukdomar behöver inte kontakta en yrkesutbildad person i Soite om hen har lindriga förkylningssymtom, utan symtomen kan behandlas hemma. Det rekommenderas att de som hör till en riskgrupp gällande coronaviruset gör ett hemtest.

Vi rekommenderar att du fyller i symtombedömningen på webbplatsen Omaolo.fi om du misstänker att du behöver en bedömning av din situation av en yrkesutbildad person. Du får hemvårdsanvisningar utifrån dina svar eller om dina symtom förutsätter det, får du en anvisning om att kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården – det går behändigt att ta kontakt digitalt.

Behandling av förkylning

”Tillräcklig vila, vätskeintag och vanliga receptfria läkemedel mot förkylning kan hjälpa den som blivit förkyld att må bättre. Om en förkylning har orsakats av ett virus, lindras symtomen vanligtvis inom några dagar”, berättar Soites överläkare i allmänmedicin Lotta Seppinen.

Om du behöver ett sjukledighetsintyg till din arbetsgivare, får du det bäst via företagshälsovården.

Om du har andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras avsevärt, kontakta under tjänstetid din egen hälsostation och under kvällar och helger Soites samjour.

Influensa- och coronavaccinationerna inleds i november

Soite inleder avgiftsfria säsongsinfluensa- och coronavaccinationer för över 12 år gamla personer i början av november i Soites enheter. Vi informerar närmare om vaccinationerna under de närmaste veckorna – följ med våra meddelanden i våra kanaler!

Influensavaccinationerna prioriteras för äldre personer och personer som hör till en riskgrupp. Boosterdoser av coronavaccin som det rekommenderas att äldre personer och personer som hör till vissa riskgrupper tar under senhösten 2023 ges i samband med influensavaccination.

Soite har redan under den här veckan inlett influensa- och coronavaccinationer för personer som hör till de sköraste riskgrupperna, som till exempel personer som bor på en institution för äldre.

Mer information om influensavaccinet:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/influensa-och-influensavaccinationer

Mer information om boosterdoser av coronavaccin:https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-ett-nytt-variantpreparat-for-boosterdoser-av-coronavaccin-hostvintern-2023-vaccinationer-av-de-skoraste-grupperna-kan-tidigarelaggas

Ta en titt också på dessa