Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccinationen är till stor nytta får influensavaccinet gratis.

De följande har rätt till ett avgiftsfritt influensavaccin:

 • Alla som har fyllt 65 år
 • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • Gravida
 • Barn i åldern 6 månader – 6 år
 • De värnpliktiga och frivilliga som påbörjar militärtjänstgöringen
 • Den närmsta kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa
 • Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen som deltar i direkt vård eller omsorg av patienter och kunder.
 • Personer med förhöjd risk att smittas av fågelinfluensa
 • Personer som bor eller vistas länge i anstaltliknande förhållanden så som till exempel kriminalvårdsanstalter är också berättigade till gratis influensavaccination.

En hälsovårdare, sjukskötare eller läkare bedömer om personen hör till målgruppen för avgiftsfria vaccinationer. Om personen inte hör till en målgrupp, kan hen skaffa ett vaccin själv med recept från ett apotek. Personer som inte hör till en riskgrupp och som har skaffat ett vaccin med recept, ges vaccinet i samma enheter i Soite.

Information om influensevaccinet:

De boosterdoser av coronavaccin som Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar för äldre personer och vissa riskgrupper under senhösten 2023 ges med ett nytt variantvaccin. THL rekommenderar att senhöstens boosterdoser ges i huvudsak samtidigt med influensavacciner.

Ett influensa- och ett coronavaccin kan tas vid samma besök, och vi rekommenderar att influensavaccinet tas samtidigt med boosterdosen av coronavaccin under senhösten om man har rätt till coronavaccin.

Följande personer har rätt till avgiftsfri boosterdos av coronavirusvaccinet:

 • Alla som har fyllt 65 år
 • peroner över 18 år som hör till riskgrupper
 • Personer som fyllt 12 år och som har kraftig immunbrist

Boosterdosen när det gått minst 3 månader sedan föregående vaccindos eller insjuknande i corona.

Mer information om coronavaccinets boosterdos:

Vaccinet mot pneumokocker skyddar mot allvarliga sjukdomsformer förorsakade av pneumokockbakterier, såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Det skyddar också mot lunginflammation och mellanöreinflammation förorsakad av pneumokocker.

Det nationella vaccinationsprogrammet har utvidgats i fråga om pneumokockvaccinet. I fortsättningen får också personer mellan 65 och 84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom och under 75 år gamla personer som har svår immunbrist ett pneumokockvaccin. De följande har alltså rätt till ett avgiftsfritt pneumokockvaccin:

 • personer mellan 65 och 84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • under 75 år gamla personer som har en svår njursjukdom
 • under 75 år gamla personer som har svår immunbrist
 • personer som genomgått stamcellstransplantation
 • under fem år gamla barn

Äldre och personer som hör till riskgrupper ska boka tid till pneumokockvaccination skilt via sin egen hälsostation.

Den behandlande enheten ger närmare instruktioner om vaccinationer för personer som har genomgått stamcellstransplantation.

Under fem år gamla barn vaccineras vid rådgivningarna.

Mer information om pneumokockvaccinet:

Vaccinationerna inleds på hälsostationerna och rådgivningarna i Soiteområdet i början av november enligt tidtabellen nedan.

Du måste boka tid för vaccination på förhand, i första hand digitalt via DigiSoites Egenvårdstjänst. Om det inte är möjligt att boka tid på nätet, kan du boka tid per telefon från din egen hälsostation. Vid behov hjälper också Soites social- och hälsovårdsrådgivning.

Walk-in-dagarna utan tidsbokning

I Karleby kan du också vaccinera dig vid Mariegatans vaccinationspunkt utan tidsbokning under walk in-dagarna 9.11 och 13.11.2023 samt 21.11. och 22.11, då vaccinationspunkten är öppen till kl. 19.30. Två walk-in-vaccinationsdagar utan tidsbokning ordnas i älvdalarna i Kannus tis 21.11 kl 16-19.30 och i Dunkars 28.11 kl 16-19.30.

Efter de allmänna vaccinationsdagarna i Karleby finns det fortfarande två tidsbokningsfria influensa- och stelkrampsvaccinationsdagar för seniorer i december och januari.

Vaccinationsarrangemang

Influensavaccinationer prioriteras för äldre och personer som tillhör riskgrupper. De rekommenderade boosterdoserna av coronavirusvaccinet för äldre och vissa riskgrupper ges hösten 2023 i samband med influensavaccinationen vid Soites hälsostationer. Äldre personer och personer som hör till riskgrupper ska boka tid för pneumokockvaccination separat via sin egen hälsostation, eftersom pneumokockvaccin finns tillgängligt i begränsade mängder.

Gravida personer, under sju år gamla barn och den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa får sina vaccinationer på Soites rådgivningar. Vid behov kan också en boosterdos av coronavaccin ges på rådgivningen.

Skolelever vaccineras inom skolhälsovården. Skolhälsovårdens hälsovårdare informerar om elevernas vaccinationer via Wilma.

Soite har redan inlett influensa- och coronavirusvaccinationer för dem som hör till de svagaste riskgrupperna, till exempel äldre som bor i äldrevårdsenheter. Klienter inom serviceboende, hemvården, intervallvården, avdelningsvården och hemsjukhusvården vaccineras vid enheterna eller i samband med en skötares besök i klientens hem.

Boka tid i förväg via DigiSoite eller per telefon

Tid för vaccination ska bokas på förhand antingen digitalt eller per telefon.

 • Influensavaccinationstid kan bokas digitalt från och med 23.10 via DigiSoites Egenvårdstjänst:
 • Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering), så kan du boka tid åt dig själv.
 • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
 • Du kan reservera tid för en annan person om det gjorts ett avtal om att du kan uträtta ärenden för hens räkning. Läs mer:

Vaccinationsdagar och tider

Man kan komma till vaccination vid Mariegatans vaccinationsställe i Karleby (Karleby huvudhälsostation, Mariegatan 28, ingång A) också under de två tidsbokningsfria walk-in-vaccinationsdagarna.

 • tis 7.11 kl. 8.30-15.30
 • ons 8.11 kl.8.30-15.30
 • tors 9.11 kl. 8.30-19.30 walk-in-dag (A-dörren)
 • fre 10.11 kl. 8.30-15.30
 • mån 13.11 kl. 8.30-18.30 walk-in-dag (A-dörren)
 • tis 14.11 kl. 8.30-15.30
 • ons 15.11 kl.8.30-15.30
 • tors 16.11 kl.8.30-15.30
 • fre 17.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 21.11 kl. 8.30-19.30, walk-in-dag (A-dörren)
 • ons 22.11 kl. 8.30-19.30, walk-in-dag (A-dörren)
 • mån 27.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 28.11 kl. 8.30-15.30
 • ons 29.11 kl. 8.30-15.30
 • tors 30.11 kl.8.30-15.30
 • fre 1.12 kl.8.30-15.30

Kannus hälsocentral (Lopotinkatu 2)

 • tis 7.11 kl. 8.30-15.30
 • mån 13.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 14.11 kl. 8.30-15.30
 • mån 20.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 21.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 21.11 kl. 16-19.30, walk-in-dag
 • mån 27.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 28.11 kl. 8.30-15.30

Toholampi hälsocentral (Sairaalantie 2)

 • ons 8.11 kl. 8.30-15.30
 • ons 15.11 kl.8.30-15.30
 • tors 16.11 kl.8.30-15.30
 • ons 22.11 kl. 8.30-15.30
 • tors 23.11 kl. 8.30-15.30
 • ons 29.11 kl. 8.30-15.30
 • tors 30.11 kl. 8.30-15.30

Lestijärvi hälsostation (Niemeläntie 3 A)

 • tors 9.11. kl. 8.30-15.30
 • fre 17.11 kl. 8.30-15.30
 • fre 24.11 kl. 8.30-15.30
 • fre 1.12 kl. 8.30-15.30

Dunkars hälsocentral (Mäntöläntie 2, Vetil)

 • tis 7.11 kl. 8.30-15.30
 • ons 8.11 kl. 8.30-15.30
 • tors 9.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 14.11 kl. 8.30-15.30
 • tors 16.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 28.11 kl. 8.30-15.30
 • tis 28.11. kl. 16-19.30, walk-in-dag
 • ons 29.11 kl. 8.30-15.30
 • tors 30.11 kl. 8.30-15.30

Perho hälsocentral (Vanhainkodintie 20)

 • fre 10.11 kl. 8.30-15.30
 • fre 17.11 kl. 8.30-15.30
 • fre 1.12 kl. 8.30-15.30

Halso hälsostation (Kauppisentie 12)

 • ons 15.11 kl. 8.30-15.30

Kelviå hälsostation (Kelviåvägen 24)

 • ons 8.11 kl. 8.30-15.30
 • ons 22.11 kl. 8.30-15.30

Lochteå hälsostation (Lochteåvägen 3)

 • tors 9.11 kl. 8.30-15.30
 • tors 23.11 kl. 8.30-15.30

Ullava hälsostation (Ullavantie 701)

 • ons 29.11 kl. 8.30-15.30

Efter de allmänna vaccinationsdagarna i Karleby är det möjligt att få influensa- och stelkrampsvaccin vid Daalia utan tidsbokning under följande dagar:

 • tis 12.12 kl. 10-17.30
 • ons 03.01.2024 kl. 10-15

Gravida personer, under sju år gamla barn och närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa får sina vacciner på rådgivningar

Gravida personer, under sju år gamla barn och närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa får sina influensavacciner på Soites rådgivningar. Tid för vaccination ska bokas på förhand antingen digitalt eller per telefon via rådgivningarnas telefontjänst. Om flera familjemedlemmar ska vaccineras, ska en egen tid bokas för varje person.

 • Influensavaccinationstid kan bokas digitalt från via DigiSoites Egenvårdstjänst:
 • Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering), så kan du boka tid åt dig själv.
 • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
 • Telefonbokning på numret 06 826 4477.

Om du också behöver en boosterdos till coronavirusvaccinet, meddela rådgivningens hälsovårdare antingen vid besöket eller via telefontjänsten. Vid rådgivningarna ordnas coronavaccinationsdagar enligt behov.

Storkisbackens rådgivning

 • tis 7.11 kl. 14-18
 • ti 21.11 kl.14-18
 • tis 12.12 kl.14-18
 • tis 9.1 kl.14-18

Storby rådgivning

 • ons 8.11 kl. 14.30-18
 • tis 14.11 kl. 14.30-18
 • tors 7.12 kl.14.30-18
 • tis 12.12 kl.14.30-18

Mariegatans rådgivning

 • mån 6.11 kl.14-18
 • mån 13.11 kl. 14-18
 • mån 27.11 kl. 14-18
 • mån 11.12 kl.14-18

Björkhagens rådgivning

 • mån 6.11 kl.15.30-17.30
 • mån 13.11 kl. 15.30-17.30
 • tis 12.12 kl.15.30-17.30

Kannus rådgivning

 • mån 13.11 kl. 16-18
 • mån 20.11 kl.16-18

Kelviå rådgivning

 • ons 8.11 kl.12 – 18
 • tors 16.11 kl.12 – 18
 • ons 29.11 kl.14 – 18
 • tors 14.12 kl.13 – 16

Lochteå rådgivning

 • mån 6.11 kl.12-17
 • mån 4.12 kl.12-17

Pajala rådgivning

 • Tors 9.11 kl. 8.00-15.30
 • Tis 14.11 kl. 14.00-17.30
 • Fre 15.12 kl. 8.00-11.30

Perho rådgivning

 • Tis 14.11 kl. 12-16
 • Tis 28.11 kl. 12-16
 • Ons 3.1.24 kl. 12-16

Toholampi rådgivning

 • fre 17.11 kl. 8-11
 • ons 22.11 kl. 12-16
 • tors 14.12 kl. 12-16

Lestijärvi rådgivning

 • tis 21.11 kl.15.30-17
 • tis 28.11 kl. 15.30-17

Obs!

– Ta med ditt identitetsbevis (körkort, pass eller ett FPA-kort med foto) till vaccinationen.

– För att underlätta vaccinationen är det bra att ha på sig kläder som gör det lätt att blotta överarmen.

– Kom i tid till vaccinationen. Anmäl dig vid anmälningspunkten på plats.

– Iaktta god handhygien.

– Var beredd på att stanna i 15 minuter efter vaccinationen vid vaccinationsstället.

Ta en titt också på dessa