Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Serviceutbudet består av tjänster som ingår i Soites livsstilscoachning, kommunala tjänster och organisationers tjänster. Det bör också noteras att livsstilscoachningstjänster tillhandahålls i området via företagshälsovården och av privata tjänsteleverantörer.

Serviceutbudet för livsstilscoachning fungerar som stöd för livsstilscoachningen för yrkespersoner, och invånarna i området kan hitta tjänster som stöder deras hälsosamma livsstil.

Viktkontrollgrupp i samarbete med Karleby motionstjänster:

Till viktkontrollgruppen söks myndiga personer (under 70 år) med ett BMI-index på 30 eller mer och inga diagnostiserade livsstilssjukdomar.

Vi annonserar om gruppverksamheten i tidning. De som är intresserade av gruppverksamhet ringer vid angiven tid ledaren för gruppverksamheten, som kort intervjuar de sökande. En del av de som söker sig till gruppverksamheten vägleds direkt av yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Maximalt 15 av de som uppfyller kriterierna för gruppverksamheten kommer att väljas till en grupp.

Gruppverksamheten omfattar inledande mätningar, gruppmöten (12 gruppmöten), motionshandledning, uppföljande mätningar och slutmätningar. Gruppverksamheten räcker sammanlagt 12 månader.

Huvudledarna för gruppverksamheten är en näringsterapeut och en motionshandledare. Gruppverksamheten genomförs på ett yrkesövergripande sätt.

Starttider för viktkontrollsgrupper år 2024:

  • vårens grupp: mars-april
  • höstens grupp: september-oktober

Främjande av äldres hälsa och välbefinnande samt funktionsförmåga

Syftet med hälsopunkterna för äldre är att hjälpa och stödja äldre i att främja sin egen hälsa, sitt välbefinnande och sin funktionsförmåga.

Apoteket för motionärer, Liikkujan apteekki, är ett apotek där motion diskuteras och intresserade klienter kan hänvisas till kommunens motionsrådgivning och eventuellt även till kommunens, föreningars och privata aktörers motionsjänster.

Liikkujan apteekki kan också vara delaktigt i genomförandet av till exempel motionshandledning eller vid testdagar. 

Mer information ges av:

Henri Nevalainen

Utvecklingsplanerare, främjande av välfärd och hälsa

Telefon: +358 40 804 2205