Flytta dig till innehållet

På Soites hälsostationer ordnas även expertsjukskötarnas mottagningar.

Skötarna samarbetar med läkare och deltar i planering och genomförande av vård. De deltar också i handledning samt i uppföljning och bedömning av vård. Arbetet är i mycket hög grad självständig mottagningsverksamhet. I arbetet betonas handledning av patienternas egenvård, rådgivning och förebyggande.

Tidsbokning

Tid till skötarnas mottagningar beställs antingen via hälsostationens tidsbeställning eller genom att ringa skötarnas egna tidsbeställningsnummer. När en klient beställer läkartid kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård på basis av sin bedömning av vårdbehovet hänvisa klienten till en expertsjukskötare i stället för till läkare.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Nina Wikström

Serviceområdeschef

Telefon:

Pilvi Norrena

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 804 5009

Camilla Puurula

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 2055