Flytta dig till innehållet

Operationsverksamheten sker främst under tjänstetid. Ungefär 90 % av de icke-akuta operationspatienterna kommer till sjukhuset på morgonen samma dag som operationen utförs.

På vår avdelning arbetar ungefär 100 sakkunniga från olika yrkesgrupper: vårdare, läkare och sekreterare. På avdelningen vårdar vi både barn och vuxna.

Utanför tjänstetid är ett opeationsteam alltid på plats och utför akuta operationer. Uppvakningen är  öppen dygnet runt vardagar.

Årligen utförs det ungefär 5 000 operationer i operationssalarna. Vi erbjuder vår specialkompetens också till andra enheter.

Våra specialiteter är:

 • endokrinologi
 • gastroenterologi
 • gynekologi
 • tandkirurgi
 • öron-, näs- och halssjukdomar
 • handkirurgi
 • barnkirurgi
 • ortopedi
 • plastikkirurgi
 • ögonkirurgi
 • cancerkirurgi
 • traumatologi
 • thorax- och blodkärlskirurgi
 • urologi
 • allmänkirurgi

Beroende på patientens hälsotillstånd och operationstypen kan patienten komma för operation antingen direkt hemifrån eller via avdelningen. Efter operationen åker patienten hem antingen via uppvakningen samma dag eller morgonen efter operationen eller alternativt via avdelningen.

Före operation

Patienten bör inte röka efter kl. 24.00. Vuxna och över 12 år gamla barn bör låta bli att äta och dricka i sex timmar före operationen. Barn som endast äter bröstmjölk bör låta bli att dricka under en period på fyra timmar före operationen. Klara vätskor (saft, vatten, svart kaffe) får man dricka i små mängder två timmar före operationen.

På operationsdagens morgon får patienten med en liten mängd vätska ta sina nödvändiga mediciner. Det kan t.ex. vara fråga om astma- och allergimediciner, nitropreparat, epilepsiläkemedel och läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Patienten bör ta med sig alla läkemedel som är i regelbundet bruk.

Dessutom finns det läkemedel som bör sättas på paus före operationen. Du får närmare anvisningar med kallelsebrevet. Du hittar mer information även via länkarna här under.

Vänligen observera att ankomsttid inte är detsamma som operationstid. På grund av operationernas olika längd kan en del patienter vara tvungna att vänta längre på sin tid. På väntetiden inverkar också hur brådskande ingreppet är.

Det finns separata patientanvisningar för de olika ingreppen. Med kallelsebrevet får patienten anvisningar för förberedelser inför ingreppet. Efter operationen ges de nödvändiga anvisningarna på uppvakningen eller på avdelningen före utskrivningen.

Anestesi

Anestesiläkaren planerar formen av anestesi på basis av blanketten med förhandsuppgifter och på basis av intervju. Formen av anestesi beror också på vilket ingrepp det är fråga om.

Efter ett ingrepp

Efter ingreppet hör det till saken att patienten kan ha svårare smärtor i 2-3 dagar. Då är det bra att regelbundet använda smärtlindrande läkemedel. Lindrigare smärta kan förekomma t.o.m. i flera veckor. I operationsområdet kan det förekomma svullnad eller blåmärken. Från såret kan det sippra ut blod i omslagen i ett par dygn. Det kan förekomma trötthet under operationsdagen och i flera dagar efter operationen. På ingreppsdagen kan det förekomma lindrigt illamående.

Mellersta Österbottens centralsjukhus har i bruk den elektroniska e-tjänsten My health. Om du har en tid för ett ingrepp eller för behandling, kan du få ett sms i din telefon om att kontrollera och komplettera dina uppgifter.

Du kan ge respons med en elektronisk responsblankett.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Ulrica Kujansivu

Överläkare, ansvarsområdeschef

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091