Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Fysioterapin lämpar sig för alla åldersgrupper när funktionsförmågan är nedsatt eller när det finns en risk för att den försämras eller om det finns utmaningar i fråga om ett barns motoriska utveckling med tanke på åldersstadiet.

Vid fysioterapi aktiveras och handleds klienten till att själv ta ansvar för sin hälsa och funktionsförmåga och för val som gäller främjande av dem i samarbete med andra sakkunniga.

Fysioterapeuternas direktmottagning innebär att klienten kommer direkt till en fysioterapeuts mottagning utan läkarremissGenom fysioterapeuternas direktmottagningar försöker man se till att en person med akuta symtom i stöd- och rörelseorganen får vård snabbt. Direktmottagningarna är avsedda för personer som fyllt 18 år och som haft besvär med stöd- och rörelseorganen i under tre månader.

Kontakt och tidsbokning

Man kommer till en fysioterapeuts mottagning i regel med remiss från en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Vårdare på hälsocentralmottagningar i det egna området gör en bedömning av vårdbehovet per telefon och hänvisar klienten på basis av bedömningen till en fysioterapeuts direktmottagning eller till läkarmottagningen på klientens hälsostation. Läkaren gör då vid behov en remiss till fysioterapi. När du fått en remiss får du anvisningar från mottagningen om hur du ska boka tid i ditt område.

Tidsbokning till fysioterapeutmottagningen på hälsocentral kan också göras digitalt via DigiSoites Egenvårdstjänst:

I Omaolo-tjänsten kan du göra en symtombedömning om du har

  • ett symtom eller en skada i skuldran
  • ett symtom eller en skada i knät

Via symtombedömningen kan du beroende på symtombilden komma i kontakt med en fysioterapeut och vid behov får du en tid till fysioterapeut.

Identifieringen i de digitala tjänsterna sker med hjälp av webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Fysioterapi för vuxna

När det är fråga om fysioterapi för vuxna och seniorer sker bedömnings-, handlednings- och rehabiliteringsbesöken på mottagningar och (vård)avdelningar, på hälsocentraler, hälsostationer och på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Fysioterapi kan vid behov också genomföras hemma hos klienten.

Fysioterapeuternas direktmottagning

Fysioterapeuterna på fysioterapeuternas direktmottagning i Karleby har fått fortbildning i fråga om rehabilitering vid besvär i stöd- och rörelseorganen samt rätt att vid behov skriva sjukledighet för några dagar. Vid behov konsulterar fysioterapeuten en läkare bl.a. om att ordna receptbelagda mediciner eller remiss för fysioterapi.

Fysioterapi för barn

Fysioterapi för barn genomförs i Soite på avdelningen för barn och ungdomar och på mottagningar på olika håll i Soites område. Vid fysioterapi för barn koncentrerar man sig främst på motorisk färdighet och förmåga, på undersökning och bedömning av stöd- och rörelseorganen samt på handledning för förälder och barnet/den unga. Genom fysioterapi stöder man självständig rörelseförmåga och en åldersenlig funktionsförmåga. Barn kommer till fysioterapi med remiss av en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fysioterapeuten kontaktar klienten i fråga om tidsbokning.

Tidsbokning

Du kan boka tid hos en fysioterapeut på numren nedan, när en yrkesperson inom hälsovården på hälsocentralen har fastställt behovet av handlednings- och rådgivningsbesök hos en fysioterapeut.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Man kommer till en fysioterapeuts mottagning i regel med remiss från en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Vårdare på hälsocentralmottagningar i det egna området gör en bedömning av vårdbehovet per telefon och hänvisar klienten på basis av bedömningen till en fysioterapeuts direktmottagning eller till läkarmottagningen på klientens hälsostation. Läkaren gör då vid behov en remiss till fysioterapi. När du fått en remiss får du anvisningar från mottagningen om hur du ska boka tid i ditt område.

För verksamheten ansvarar

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Jouni Kauppinen

Serviceförman

Telefon: +358 44 730 7635

Tero Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5103

Anu Riutta-Huopana

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 40 806 8417

Uträtta ärenden digitalt

Länkar

Ta en titt också på dessa