Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Följande grupper är berättigade till avgiftsfri influensavaccination:

 • Alla som har fyllt 65 år
 • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • Gravida
 • Barn i åldern 6 månader – 6 år
 • De värnpliktiga och frivilliga som påbörjar militärtjänstgöringen
 • Den närmsta kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa
 • Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen som deltar i direkt vård eller omsorg av patienter och kunder.
 • Personer med förhöjd risk att smittas av fågelinfluensa
 • Personer som bor eller vistas länge i anstaltliknande förhållanden så som till exempel kriminalvårdsanstalter är också berättigade till gratis influensavaccination.

Personer som lever i eller under lång tid vistas i institutionella förhållanden, såsom fångvårdsanstalter, har också rätt till avgiftsfri vaccination.

En hälsovårdare, sjukskötare eller läkare bedömer om den som vaccineras tillhör en målgrupp för avgiftsfri vaccination. Om personen inte tillhör en målgrupp kan hen få vaccinet från apoteket själv med recept. Personer som inte tillhör riskgrupper och som har fått vaccinet med recept kommer också att vaccineras på samma Soite-verksamhetsställen.

Influensavaccination och coronavirusvaccination kan göras vid samma besök och vi rekommenderar att influensavaccinet tas samtidigt med höstvinterns boosterdos av coronavirusvaccinet om personen har rätt till coronavirusvaccinet.

Tidsbokning

Gravida personer, under sju år gamla barn och den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa får sina vaccinationer på Soites rådgivningar. Vid behov kan också en boosterdos av coronavaccin ges på rådgivningen.

Skolelever vaccineras inom skolhälsovården. Skolhälsovårdens hälsovårdare informerar om elevernas vaccinationer via Wilma.

Äldre personer och personer som hör till riskgrupper ska boka tid för pneumokockvaccination separat via sin egen hälsostation, eftersom pneumokockvaccin finns tillgängligt i begränsade mängder.

Äldre och personer som tillhör riskgrupper måste boka tid för vaccination på förhand antingen via DigiSoites Egenvårdstjänsten eller per telefon via den egna hälsocentralen.

 • Tidsbokningen i Egenvårdstjänsten är öppen 24/7.
 • Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv.
  • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
  • Man kan boka tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar.
 • Tidsbokning per telefon via den egna hälsocentralen.

Den digitala tidsbokningen sker smidigare och vi rekommenderar att tid bokas digitalt om möjligt.

Ta en titt också på dessa