Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Individuella och krävande bedömningar samt beslutsfattande, utlåning och service förknippade med dessa bedömningar har centraliserats till Soites hjälpmedelscentral. Hjälpmedelscentralen och utlåningsställena sköter bedömningen i fråga om och utlåningen av de bashjälpmedel som det finns störst behov av. 

Hjälpmedelstjänsten och hjälpmedlen är avgiftsfria för en kund. Hjälpmedlen utlånas för bestämd tid och de måste återlämnas genast när de inte längre behövs. Hjälpmedel kan lämnas tillbaka till vilket utlåningsställe i området som helst. Det är vanligtvis kunden som har ansvar för att transportera hjälpmedel.

Betjäning vid hjälpmedelstjänsten

Du kan även lämna en återuppringningsbegäran till hjälpmedelsutlåningen, Vi ringer upp dig senast följande vardag.

Utlåningsverksamhet utan tidsbeställning

När det är fråga om bashjälpmedel för rörelse eller hygien kan en kund hämta det hjälpmedel som behövs från hjälpmedelsutlåningen.

Du kan låna bashjälpmedel i Kannus, Tunkkari, Perho och Toholampi vid hjälpmedelscentralen Karleby utan tidsbeställning under överenskomna öppettider. En kund kan söka sig till vilket utlåningsställe som helst oberoende av kommungränserna. OBS! Telefonbetjäningens och verksamhetsställenas öppettider skiljer sig åt. Kontrollera öppettiderna för din betjäningspunkt innan du kommer till betjäningspunkten.

Individuell bedömning av behovet samt provning med tidsbeställning

En mer omfattande, helhetsbetonad bedömning av funktionsförmågan/hjälpmedelsbehovet görs via hjälpmedelscentralen. Servicen fungerar enligt tidsbeställning, och detsamma gäller mätning för individuella hjälpmedel, t.ex. ortoser.

För en tidsbokning som inte använts och inte avbokats av en godtagbar orsak kan det tas ut en avgift av över 18 år gamla personer. Detta gäller också tjänster som annars skulle vara avgiftsfria.

Kriterier för att få hjälpmedel

Besluten om att lämna ut hjälpmedel för medicinsk rehabilitering som baserar sig på individuell bedömning styrs av gemensamma riksomfattande grunder (på finska). I situationer som kräver särskilt övervägande fattas beslutet om att lämna ut hjälpmedel av hjälpmedelsarbetsgruppen. I den deltar en fysioterapeut, en rehabiliteringsplanerare, ansvarsområdeschefen och vid behov rehabiliteringsöverläkaren.

En kund har rätt att förbjuda behandlingen av sitt ärende i arbetsgruppen. Då fattas beslutet av ansvarsområdeschefen.

Via FPA kan du få så kallade krävande hjälpmedel, som du behöver för att klara av ditt arbete eller dina studier.

Egna hjälpmedel

Du hittar information om dina egna hjälpmedel och kan fortsätta lånetiden för dessa via palse.fi-portalen:

Obs!

Telefonbetjäningens och verksamhetsställenas öppettider skiljer sig åt. Kontrollera öppettiderna för din betjäningspunkt innan du kommer till betjäningspunkten.

Uträttande av ärenden per telefon

Enheternas öppettider finns på varje enhets dvs. sterviceställes egen sida.

Information om tjänsten

Hjälpmedlen utlånas för bestämd tid och de måste återlämnas genast när de inte längre behövs. Hjälpmedel kan lämnas tillbaka till vilket utlåningsställe i området som helst. Det är vanligtvis kunden som har ansvar för att transportera hjälpmedel.

För verksamheten ansvarar

Tero Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5103

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Ta en titt också på dessa