Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En klient omfattas av utdelningen av vårdmaterial när användningen av vårdmaterial har varat i över tre månader. Utdelningen kan även inledas omedelbart om klientens vård är långvarig och behovet av vårdmaterial bedöms vara permanent, t.ex. om klienten har en stomi, inkontinensbesvär eller diabetes. Specialvårdartiklar, t.ex. produkter som behövs om klienten har en stomi eller har genomgått trakeostomi, ges av den remitterande enheten.

Vårdmaterialet är avgiftsfritt för klienten och vårdmaterial ges för tre månader åt gången. Soites centraliserade utdelning av vårdmaterial fungerar vid Karleby hälsovårdscentral som sköter beställningar och utdelning för hela Soites område.

Beställning av vårdmaterial

Vårdmaterial kan beställas på webben:

Uträttande av ärenden per telefon

Hämtning av vårdmaterial

Vårdmaterialutdelningens produkter kan hämtas från ett avhämtningsfack eller från Soites hälsostationer. Till en början kommer det att finnas sex enheter med avhämtningsfack i Soites område. Klienten meddelas med ett sms när vårdmaterialet finns att hämta från ett avhämtningsfack. Vårdmaterialet anländer till avhämtningsfacket inom två veckor från att de beställts.

Avhämtningsfacken är placerade på följande ställen:

  • Lobbyn nära laboratoriet på Mellersta Österbottens centralsjukhus (ingång A2) på adressen Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
  • Vetil hälsocentral (ingång B) på adressen Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari
  • Kannus hälsocentral på adressen Lopotinkatu 2, 69100 Kannus
  • Kronoby hälsocentral på adressen Säbråvägen 1 68500 Kronoby
  • Terjärv hälsocentral på adressen Hörbyvägen 8 68700 Terjärv
  • Kelviå hälsocentral på adressen Kelviåvägen 24 68300 Karleby.

Vårdmaterial som beställts till ett fack kan hämtas vardagar kl. 8-19, förutom i Terjärv och Kronoby där hämtning är möjlig kl. 8-16.

Produkter som beställts till en hälsovårdscentral kan hämtas under öppettiderna. Från Karleby huvudhälsostation kan beställda produkter hämtas från utdelningen av vårdmaterial tis och tors kl. 14-15.30.

Returnering av produkter

Oanvända produkter kan returneras till Soites utdelning av vårdmaterial efter särskild överenskommelse.  Man måste göra en anmälan om returneringen på förhand till Soites utdelning av vårdmaterial:

  • per e-post på adressen: hoitotarvikejakelu@soite.fi
  • per telefon på numret 044 730 7611.

Information om tjänsten

En läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar vem som får vårdmaterial. Ett villkor är i regel att sjukdomen är långvarig, det vill säga varar i mer än tre månader.

För att få vårdmaterial behövs det ett beslut från den vårdande enheten. Materialet är avgiftsfritt för klienterna och klienten får vårdmaterial för tre månader åt gången.

För verksamheten ansvarar

Pilvi Palojärvi

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 804 5009

Tanja Aalto

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 2055

Johanna Heino

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3433

Ta en titt också på dessa