Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Servicehandledningen kan kontaktas av både privatpersoner och yrkesutbildade. Den är avsedd för alla familjer i landskapet som har minst ett minderårigt barn. Servicehandledningen är avgiftsfri och frivillig.

Du kan kontakta servicehandledningen för barnfamiljer till exempel om:

  • du är orolig över något förknippat med din familj, men inte vet vem du kan kontakta
  • du önskar stöd i fråga om uppfostran eller parförhållandet
  • du är orolig över hur ditt minderåriga barn beter sig eller över hens sinnesstämning
  • du är orolig över hur du ska orka som förälder

Vid servicehandledningen för barnfamiljer görs en första bedömning av familjens situation. Dessutom kartlägger man tillsammans med familjen och nätverket hurdant stöd familjen kunde ha nytta av. Servicehandledningen ordnar den stöd familjen behöver.

Hjälp-Knappen

Du kan skicka en kontaktförfrågan via DigiSoites Hjälp-knapp, och kommer då att bli kontaktad per telefon av Servicehandledningen för barnfamiljer inom 1-3 arbetsdagar. Hjälp-knappen är en digital kontaktkanal med låg tröskel via vilken du kan kontakta Servicehandledningen för barnfamiljer.

I brådskande kris- och nödsituationer ska man ringa det allmänna nödnumret 112 eller Socialjouren.

Familje-Luren

Via Familje-Luren kan barnfamiljer få vägledning, stöd och tjänster från familjecentertjänsterna samt information om de möjligheter som den tredje sektorn tillhandahåller. Genom Familje-Luren engageras yrkesutbildade inom social- och hälsovården snabbt i barnets ärende. Genom att reagera på förändringar i ett barns vardag i ett tidigt skede kan man stärka barnet och familjen inför dessa och förebygga att svårigheterna hopar sig.

Föra barnen på tal-metoden

Föra barnen på tal-rådslagen baserar sig på Föra barnen på tal-metoden som har sin grund i forskning. Metoden används i syfte att stödja barnets och familjens styrkor och välfungerande vardag i olika slags situationer och utvecklingsmiljöer. Metoden går ut på att familjen och en yrkesutbildad person för ett Föra barnen på tal-samtal. Efter det utarbetar de tillsammans en handlingsplan för att stödja vardagen.

Om det behövs stöd av andra människor eller service för att öka välbefinnandet kan man ordna ett rådslag. Föra barnen på tal-arbetsmetoden används i flera enheter inom småbarnspedagogiken. Den används också i skolor/elevvården samt i service för barn, familjer och vuxna.

Också andra nätverksmöten kan ordnas enligt en familjs eller en yrkesutbildad persons önskemål. Till möten kallas de personer vars närvaro är motiverad. De närvarande ska kunna stödja familjen i fråga om de teman som överenskommits gemensamt. Till möten kan till exempel kallas närstående till familjen, yrkesutbildade personer eller representanter för tredje sektorn. Målet är att ordna nätverksmötena och Föra barnen på tal-rådslagen vid så rätt tidpunkt som möjligt. Man försöker ordna dem i en gemensamt överenskommen lokal nära familjens vardag.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Du kan skicka en kontaktförfrågan via DigiSoites Hjälp-knapp. Via Familje-Luren kan barnfamiljer få vägledning, stöd och tjänster från familjecentertjänsterna samt information om de möjligheter som den tredje sektorn tillhandahåller.

För verksamheten ansvarar

Arja Seppälä

Tf ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 44 730 7985

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa