Flytta dig till innehållet

Uträttande av ärenden per telefon

Preventivrådgivning är avsedd för personer som behöver förhindra graviditet. Målet är att hitta det ändamålsenliga och lämpliga preventivmedlet för varje individ och par. Preventivrådgivning ges i fråga om val av preventivmedel, användning av preventivmedel och uppföljning av användningen. Före mottagningen är det bra att fundera på vad man önskar sig av preventivmedlet. Det lönar sig också att bekanta sig med de olika alternativen.

De tjänster preventivrådgivningen erbjuder är avsedda för alla som behöver tjänster. Besöken på rådgivningen är avgiftsfria och konfidentiella.

Studerande som inte är från Karleby får preventivrådgivningstjänster också inom den egna studerandehälsovården.

Tidsbeställning till preventivrådgivning

Du kan boka tid till preventivrådgivningen via DigiSoites Egenvårdstjänst:

Via DigiSoites Egenvårdstjänst kan du beställa tid för:

  • att påbörja användning av preventivmedel
  • byte av preventivmedel
  • kontrollbesök
  • för papa-provtagning ifall en hälsovårdare eller läkare rekommenderat provtagning för dig

Via tjänsten kan du välja tid till en hälsovårdare i ditt eget område.

Beskriv vid behov kort orsaken till besöket i svarsfältet ”Bokning/ytterligare information”.

Alla tider som beställts till rådgivningen kan ses elektroniskt, och du kan ändra eller avboka återkommande kontrolltider 24 timmar före mottagningstiden.

Du kan också beställa tid till en preventivrådgivning i ditt eget område per telefon om

  • du behöver beställa tid för att lägga in, byta eller ta bort en spiral. Tid för att lägga in en spiral kan inte beställas elektroniskt eftersom det är fråga om en läkartid.
  • du behöver betjäning på något annat språk än finska eller svenska
  • du inte vill uträtta ärenden elektroniskt eller du har problem med att logga in dig på tjänsten.

Läkartider beställs per telefon eller i samband med ett besök hos en hälsovårdare.

För en icke-avbokad tid hos preventivrådgivningens läkare tas ut en klientavgift av 15 år fyllda klienter. Tiden bör avbokas två dygn på förhand.

Soites preventivrådgivningstjänster är endast avsedda för invånare i Soites område samt för klienter hos studerandehälsovården. Personer från andra orter bör göra en skriftlig anmälan om byte av vårdställe (Anmälan om val av hälsostation). Alternativ kan de skicka en vårdplan som utarbetats på hemorten till det nya vårdstället innan hen uträttar ärenden vid rådgivningen.

Avgiftsfria preventivmedel för under 25-åringar

Soite erbjuder under 25 år gamla personer i Soites område avgiftsfria preventivmedel. Ungdomar kan få avgiftsfria preventivmedel från Soites preventivrådgivningar och studerandehälsovården.

Tid till preventivrådgivningen kan bokas via DigiSoites Egenvårdstjänst:

Till avgiftsfria preventivmedel hör hormonella preventivpiller, preventivringar, spiraler, implantat och kondomer. Tillsammans med en expert väljer den unga det preventivmedel som passar hen bäst.

I och med att ungdomar erbjuds avgiftsfria preventivmedel kommer de till uppföljning hos experter. Samtidigt satsar man på att främja deras hälsa. Vid sidan om avgiftsfria preventivmedel erbjuds ungdomar evidensbaserad sexualrådgivning. Sexualrådgivning ges förutom på preventivrådgivningar också inom skol- och studerandehälsovården.

Egenvårdsmeddelande till smittskyddsskötare

Du kan kontakta smittskyddsskötaren digitalt med Meddelande-funktionen i Egenvårdstjänsten i DigiSoite. Du kan skicka ett Egenvårdsmeddelande till smittskyddskötare om frågor kring könssjukdomar och om begäran om provtagning. Det är ansvarsfullt att göra screening av könssjukdomar, särskilt när man byter partner. Vi uppmuntrar därför till att man tar kontakt och söker sig till tester även om man inte har symtom.

Screeningsundersökningar av cancer i livmoderhalsen – massundersökningar i form av papa-prov

Massundersökningar görs på rådgivningar i det egna området. Kallelse sänds hem till kvinnor som är i den åldern att de omfattas av screening. Även undersökningsresultaten sänds hem. Undersökningen är avgiftsfri för klienten.

Klienter kan själv ändra eller avboka massundersökningstiden på internet enligt anvisningen i kallelsen.

Information om tjänsten

Du kan boka tid elektroniskt till preventivrådgivningen i ditt område.

För verksamheten ansvarar

Anu Vähärautio

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 5791

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442