Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Preventivrådgivning är avsedd för personer som behöver förhindra graviditet. Målet är att hitta det ändamålsenliga och lämpliga preventivmedlet för varje individ och par. Preventivrådgivning ges i fråga om val av preventivmedel, användning av preventivmedel och uppföljning av användningen. Före mottagningsbesöket är det bra att bekanta sig med de olika alternativen och fundera på vad man önskar sig av preventivmedlet. Du kan också kontakta preventivrådgivningen i ärenden som gäller könssjukdom.

Vid preventivrådgivningen får du också familjeplaneringsrådgivning som stöd för dina familjeplaner.

De tjänster preventivrådgivningen erbjuder är avsedda för alla som behöver tjänsterna. Besöken på rådgivningen är avgiftsfria och konfidentiella.

Studerande som inte är från Karleby får preventivrådgivningstjänster också vid den egna studerandehälsovårdens verksamhetsställen.

Tidsbeställning till preventivrådgivning

Du kan boka tid till preventivrådgivningen via DigiSoites Egenvårdstjänst:

Via DigiSoites Egenvårdstjänst kan du boka tid för:

  • att påbörja användning av preventivmedel
  • byte av preventivmedel
  • kontrollbesök
  • för papa-provtagning när du fått kallelse till screening av livmoderhalscancer

Välj via tjänsten en tid till en hälsovårdare i ditt eget område.

Beskriv vid behov kort orsaken till besöket i svarsfältet “Bokning/ytterligare information”.

Alla tider som beställts till rådgivningen kan ses digitalt i DigiSoites Egenvårdstjänst, och du kan ändra eller avboka återkommande kontrolltider 24 timmar före mottagningstiden.

Du kan också beställa tid till en preventivrådgivning i ditt eget område per telefon om

  • du behöver beställa tid för att lägga in, byta eller ta bort en spiral. Tid för att lägga in en spiral kan inte beställas digitalt eftersom det är fråga om en läkartid.
  • du behöver betjäning på något annat språk än finska eller svenska
  • du inte vill uträtta ärenden digitalt eller du har problem med att logga in dig på tjänsten.

Läkartider beställs per telefon eller i samband med ett besök hos en hälsovårdare.

Avbokning

Avbokningar ska göras två dygn före den bokade tiden. För en icke-avbokad tid hos preventivrådgivningens läkare tas en klientavgift ut av 15 år fyllda klienter.

Egenvårdsmeddelande till smittskyddsskötare

Du kan kontakta smittskyddsskötaren digitalt med Meddelande-funktionen i Egenvårdstjänsten i DigiSoite. Du kan skicka ett Egenvårdsmeddelande till smittskyddskötaren om frågor kring könssjukdomar och om begäran om provtagning. Det är ansvarsfullt att göra screening av könssjukdomar, särskilt när man byter partner. Vi uppmuntrar därför till att man tar kontakt och söker sig till tester även om man inte har symtom.

Avgiftsfria preventivmedel för under 25-åringar

Soite erbjuder under 25 år gamla personer i Soites område avgiftsfria preventivmedel. Ungdomar kan få avgiftsfria preventivmedel från Soites preventivrådgivningar och studerandehälsovården.

Tid till preventivrådgivningen kan bokas via DigiSoites Egenvårdstjänst:

Till avgiftsfria preventivmedel hör hormonella preventivpiller, preventivringar, spiraler, implantat och kondomer. Tillsammans med en expert väljer den unga det preventivmedel som passar hen bäst.

I och med att ungdomar erbjuds avgiftsfria preventivmedel kommer de till uppföljning hos experter. Samtidigt satsar man på att främja deras hälsa. Vid sidan om avgiftsfria preventivmedel erbjuds ungdomar evidensbaserad sexualrådgivning. Sexualrådgivning ges förutom på preventivrådgivningar också inom skol- och studerandehälsovården.

Screeningsundersökningar av cancer i livmoderhalsen – massundersökningar i form av papa-prov

Massundersökningar görs på rådgivningar i det egna området.

Massundersökningar för screening av cancer i livmoderhalsen görs enligt åldersgrupp för 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-,  60- och 65-åringarna. Den personliga kallelsen och undersökningsresultatet sänds hem till dem som varit på undersökning. Undersökningen är avgiftsfri för klienten.

Kunden ska själv boka tid för screening enligt anvisningarna i kallelsen.

Andra tjänster

Du kan också få hjälp och information från preventivrådgivningen i frågor som gäller barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar, förebyggande av sexuellt kränkande våld, sexuell läggning, könsupplevelse och relationer.

Klienter från andra orter

Soites preventivrådgivningstjänster är endast avsedda för invånare i Soites område samt för klienter hos studerandehälsovården. Personer från andra orter bör göra en skriftlig anmälan om byte av vårdställe (Anmälan om val av hälsostation). Alternativt kan de skicka en vårdplan som utarbetats på hemorten till det nya vårdstället innan hen uträttar ärenden vid rådgivningen.

För verksamheten ansvarar

Anu Vähärautio

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 5791

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Ta en titt också på dessa