Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Elever söker sig oftast till en skolpeppare på grund av ångest, nervositet, känsla av depression eller problem med skolgång.

Skolpepparna arbetar i regel på högstadier och vid läroanstalter på andra stadiet. Arbetet görs i form av individuella möten, konsultationer, nätverksmöten och samarbete med familjer. Målet med samtalen är att problem med tillväxt och utveckling och kriser som orsakats av olika livssituationer inte ska försvåras i fortsättningen.

Skolepparna verkar i samarbete bl.a. med skolhälsovården, elevvården och barn- och ungdomspsykiatriska poliklinikerna.

Unga styrs oftast till en skolpeppares mottagning hänvisad av en skolhälsovårdare eller annan anställd inom elevvården.

Ta en titt också på dessa