Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites meddelande om situationsbilden gällande coronavirusepidemin 30.5.2022

Smittläget 

Smittläget i fråga om coronaviruset och behovet av sjukhusvård är oförändrade i Soites område. Under förra veckan (vecka 21) konstaterades det sammanlagt 230 nya coronavirussmittor i Soites tester. Det togs ungefär 860 coronavirusprov förra veckan. Andelen positiva tester var 27 %. I dessa tal ingår inte smittor som konstaterats med hemtester, och det verkliga talet är därför högre.

17 patienter med coronavirusinfektion vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Av dessa patienter är fem i sjukhusvård av andra skäl än coronaviruset. Inga coronaviruspatienter vårdas för närvarande på intensivvårdsavdelningen. 

Soites slutar informera regelbundet om coronaläget. Från och med 1.6 publiceras det inget meddelande om coronaläget, och situationsbilden på coronawebbplatsen uppdateras inte. Dessutom upphör uppdateringarna av coronavaccinationsmätaren 1.6.  Soite följer med coronavirusläget och informerar i fortsättningen om coronaviruset vid behov och enligt situation. 

Coronavaccineringsverksamheten fortsätter hela sommaren. Tidtabellerna för walk-in-dagarna finns på Soites coronawebbsida:

Drive-in-provtagningen vid Kannus hälsostation och vid Dunkars hälsocentral upphör från och med 1.6. Drive-in-provtagningen i Karleby är stängd på lördagar från och med juni. Från och med 1.6 är drive-in-provtagningen i Karleby öppen vardagar och söndagar kl. 8–16. 

Nyckeltalen i situationsbilden för coronavirusepidemin har uppdaterats: 

  • Smittor förra veckan: 230 (för en vecka sedan 291) 
  • I sjukhusvård: 17 coronaviruspatienter 
  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 523 (för en vecka sedan 563) 
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 676 (för en vecka sedan 727) 
  • Sedan pandemin började har sammanlagt 25 dödsfall varit förknippade med coronavirussjukdomen i Soites område. 

Instruktioner för förebyggande av smitta 

För att minimera risken för smitta är det viktigt att följa hygienrekommendationerna i fråga om coronaviruset, dvs. att tvätta händerna, använda ansiktsmask och hålla säkerhetsavstånd. Man får gå till arbete och skola endast om man är fullständigt frisk. 

Man följer THL:s rekommendation om ansiktsmask i Soites område. Det rekommenderas att ansiktsmask används fortfarande i offentliga inomhusutrymmen och i trafikmedel om: 

  • du söker dig till vård eller ett coronavirustest på grund av misstanke om coronavirussmitta 
  • du har symtom på luftvägsinfektion, men är tvungen att röra dig utanför hemmet 
  • du vet att du har blivit exponerad för coronaviruset t.ex. genom en smitta som konstaterats i din familj, men kan inte undvika nära kontakter utanför hemmet 
  • du uträttar ärenden inom social- och hälsovården 
  • du hör till en riskgrupp och är i en lokal där nära kontakter inte kan undvikas. 

Obs! Rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande i Soites enheter. Personalen och patienter/klienter bör använda ansiktsmask, dvs. ett kirurgiskt mun- och nässkydd i social- och hälsovårdsenheter i lokaler där man vårdar eller undersöker patienter, klienter eller boende och i alla lokaler där patienter och deras närstående rör sig, också i vestibuler och korridorer. 

Det rekommenderas att arbetsgivare i Soites område utnyttjar en s.k. hybridmodell på arbetsplatser, dvs. att en del av arbetet görs turvis på distans om möjligt, så att bara mindre grupper är samtidigt närvarande på arbetsplatsen. 

Coronatestning och hemisolering 

Hemtestning rekommenderas som primär metod vid utredning av coronavirussmitta. Hemtester rekommenderas för alla som har symtom på luftvägsinfektion som till exempel feber, snuva eller hosta. Vi rekommenderar att ett hemtest upprepas efter några dagar om symtomen på luftvägsinfektion fortsätter. 

Om du får ett positivt resultat av ett coronavirustest, bör du vara i hemisolering. En person som är sjuk hemma ska vara isolerad i 5 dygn från och med provtagningsdagen eller den dag symtomen börjat, oberoende av vaccinationsskyddet. Provtagningsdagen eller den dag symtomen börjat är dag 0. Under hemisoleringen ska man undvika alla kontakter utanför hemmet. 

Den egna företagshälsovården eller hälsocentralen kan skriva ett sjukledighetsintyg för 5 dygn på basis av ett hemtest och kontakt. Lagen gäller under perioden 28.2 — 30.6.2022. Läs mera på Statsrådets webbplats (på finska). 

Om du har fått ett positivt resultat av ett hemtest och inte har några underliggande sjukdomar, har lindriga symtom på luftvägsinfektion och ditt allmäntillstånd är gott behöver du vanligtvis inte kontakta hälso- och sjukvården eller söka dig till coronavirusprovtagning inom hälso- och sjukvården. 

Ett positivt resultat av ett hemtest bör verifieras inom hälso- och sjukvården om du behöver ett A‑intyg för din arbetsgivare för dagpenning vid smittsam sjukdom. I och med en ändring av sjukförsäkringslagen ska man kontakta den egna företagshälsovården eller hälsocentralen om man behöver ett A‑intyg. Soites enhet för förebyggande av infektioner skriver inte längre A‑intyg. 

På Soites coronawebbplats finns aktuella instruktioner: 

Vaccinationer 

Det är viktigt att ta coronavaccinerna, för vaccinet skyddar särskilt mot coronavirusets allvarliga sjukdomsform. Vänligen sök dig till vaccination snarast möjligt om du ännu inte alls vaccinerat dig eller om du inte har fått boosterdoserna. 

Mer information och tidtabellerna för walk-in-dagarna finns på Soites coronawebbsida:

Det är fortfarande möjligt att boka tid för coronavaccination digitalt via https://soite.terveytesi.fi eller per telefon på numret 06 828 7488. Telefontid mån-tors kl. 9–15. Du kan också boka tid till vaccination via din egen hälsocentral. 

Ta en titt också på dessa