Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites område följer THL:s rekommendation om ansiktsmask. Vi påminner om rekommendationen om ansiktsmask för att förebygga smittor. Det rekommenderas att ansiktsmask används fortfarande i offentliga inomhusutrymmen och allmänna kommunikationsmedel om:

  • du söker dig till vård eller ett coronavirustest på grund av misstanke om coronavirussmitta
  • du har symtom på luftvägsinfektion, men är tvungen att röra dig utanför hemmet
  • du vet att du har blivit exponerad för coronaviruset t.ex. genom en smitta som konstaterats i din familj, men kan inte undvika nära kontakter utanför hemmet
  • du uträttar ärenden inom social- och hälsovården eller besöker en avdelning
  • du hör till en riskgrupp och är i en lokal där nära kontakter inte kan undvikas

För närvarande vårdas 30 patienter med coronavirusinfektion på avdelningar på Mellersta Österbottens centralsjukhus på Soites allmänmedicinska avdelningar. Största delen av patienterna vårdas i första hand av någon annan orsak än på grund av coronavirusinfektionen. Det är ändå viktigt att försöka förhindra viruset från att spridas. Därför rekommenderar man i Soite effektiva skyddsåtgärder och besöksbegränsningar på avdelningar.

De som besöker centralsjukhusets avdelningar och enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg ombes använda en FFP2-ansiktsmask. På en del avdelningar eller enheter måste man tyvärr begränsa besöken på grund av pandemiläget. Mer information i meddelandet som publicerades tidigare.

Ta en titt också på dessa