Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Till specialiteten barnsjukdomar hör undersökning och behandling av astma, allergier, diabetes, hjärtfel samt problem med tillväxt och utveckling hos barn. Till specialiteten hör därtill behandling av njursjukdomar, infektionssjukdomar, tarmsjukdomar och reumatiska sjukdomar hos barn och vård av nyfödda bäbisar. Polikliniken för barnsjukdomar är en tidsbokningspoliklinik och barnpatienterna kommer för vård med läkarremiss.

Polikliniken för barn och ungdomar fungerar som remisspoliklinik med tidbokning. Remiss kan göras av hälsocentralläkare, läkare på rådgivning och privatläkare. Tidsbeställningsremisserna ställs i kö på basis av diagnosen, undersökningarna som poliklinikens läkare har planerat samt hur brådskande fallet bedömts vara.

Undersökningarna på polikliniken sker i samarbete mellan olika sakkunniga för barnets bästa. En verksamhetsprincip inom barnsjukdomar är familjecentrering, dvs. man beaktar hela familjen i vården.

Till arbetsteamet hör barnläkare och specialläkare, sjukskötare, barnens rehabiliteringshandledare, barnens diabetesskötare, barnens astmaskötare och en specialfysioterapeut. Till teamet hör vid behov dessutom en psykolog, näringsplanerare, talterapeut, ergoterapeut och en socialarbetare.

I anslutning till polikliniken för barn och ungdomar fungerar dagsjukhuset där det utförs polikliniska undersökningar och behandlingar för barn. Det handlar t.ex. om födoämnesprovokationer och läkemedelsinfusioner.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid digitalt via DigiSoite:

Information om tjänsten

Polikliniken för barn och ungdomar fungerar som remisspoliklinik med tidbokning. Remiss kan göras av hälsocentralläkare, läkare på rådgivning och privatläkare. Tidsbeställningsremisserna ställs i kö på basis av diagnosen, undersökningarna som poliklinikens läkare har planerat samt hur brådskande fallet bedömts vara.

För verksamheten ansvarar

Kaisa Vapola

Ansvarsområdeschef/tf avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 3909

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077

Piritta Lilja

Sjukskötare

Mobiltelefon: +358 40 652 4697

Ta en titt också på dessa