Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tidsbokning för coronavirusvaccinationer

Tid för vaccination ska bokas på förhand antingen digitalt eller per telefon via den egna hälsocentralen. Också tid för vaccination av ett 5-11 år gammalt barn ska bokas på förhand.

  • Tidsbokningen i Egenvårdstjänsten är öppen 24/7.
  • Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv.
    • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
    • Man kan boka tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar.
  • Tidsbokning per telefon via den egna hälsocentralen.

Den digitala tidsbokningen sker smidigare och vi rekommenderar att tid bokas digitalt om möjligt.

Obs!

Du kan ta ett influensavaccin samtidigt med ett coronavaccin.

Tid för vaccination ska bokas på förhand.

Vaccinationsdagar

Efter de allmänna vaccinationsdagarna kan personer med kraftig immunbrist få en boosterdos enligt bedömning av en läkare inom specialsjukvården. I ett sådant fall ska tiden för vaccination bokas via den egna hälsocentralen.

Annan information om tidsbokning

Du kan boka en vaccination digitalt i Egenvårdstjänsten om du har de koder som krävs för digital identifiering (nätbankskoder eller ett mobilcertifikat). Om digital identifiering inte är möjlig, ska tid bokas per telefon.

Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen göras per telefon för båda personerna.

Vi ber närstående se till att äldre släktingar får en vaccinationstid och kan komma till vaccinationsstället.

Följande vaccindos kan ges när det gått så länge från den föregående dosen som det krävs av ålders- eller riskgruppen i fråga. Informationen om vaccinationsintervallet kontrolleras vid vaccinationsstället. Om det inte gått tillräckligt lång tid sedan den föregående coronavirusvaccinationen kan nästa vaccindos inte ännu ges.

Föräldrarnas samtycke till vaccination av ett barn

En minderårig kan själv besluta om sin vaccination mot covid-19, om den hälso- och sjukvårdspersonal som vaccinerar anser att barnet på basis av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om vaccinationen. Det har inte fastställts någon exakt åldersgräns för barns självständiga beslut i lag, och därför görs bedömningen från fall till fall. När det gäller 5–11-åringar krävs det i flesta fall vårdnadshavarnas samtycke till vaccinationen.

Om barnet inte själv kan eller vill fatta ett beslut om vaccinering behövs samtliga vårdnadshavarnas samtycke till att ett coronavaccin ges. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria. Samtycke ges med denna blankett.

Om barnet kommer till vaccinationsstället endast med den ena vårdnadshavaren ska den frånvarande vårdnadshavaren ha undertecknat blanketten om samtycke. Blanketten om samtycke kan skrivas ut från THL:s webbplats.

Mer information om vacciner

Mer information om coronavirusvaccinet och svar på ofta förekommande frågor finns på THL:s webbplats:

Uträtta ärenden digitalt

Länkar

Ta en titt också på dessa