Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med mentalvårdstjänster för vuxna är att stärka den mentala hälsan. Yrkesövergripande arbetsgrupper ansvarar för psykiatrisk bedömning, vård och rehabilitering. Arbetsgrupperna har sina serviceställen i Karleby, Kaustby, Perho, Kannus, Toholampi och Kelviå.

Att uppsöka mentalvårdstjänster

Du kan söka dig till primärvårdens mentalvårdstjänster genom att ringa rådgivnings- och bedömningstelefonen inom mentalvårdstjänsterna och servicen vid missbruk. Man söker sig till psykiatrisk specialsjukvård med remiss från en läkare. Inom psykiatriska specialsjukvården fungerar en psykiatrisk jour 24/7.

I akuta situationer kontakta din egen välsovårdscentral, psykiatriska sjukskötarens jourtelefon eller samjouren.

Chatt för mentalvårdstjänster och service vid missbruk

Chatten för mentalvårdstjänster och service vid missbruk betjänar på webbplatsen soite.fi vardagar kl. 12–14. Tjänsten är avsedd för personer som fyllt 18 år. Chatten erbjuder en kontaktkanal med låg tröskel om du behöver stöd i fråga om psykiska problem, livskriser, bruk av rusmedel eller beroenden.

I chatten kan du diskutera anonymt och i realtid med en sjukskötare. Soites yrkespersoner ger vägledning och råd i chatten, utan brådska. I vårdrelaterade frågor kan yrkespersonen be dig att identifiera dig via tjänsten suomi.fi, varefter en mer exakt bedömning av din psykiska hälsa kan göras. Som stöd för bedömningen kan du hänvisas att fylla i Terapinavigatorn-enkäten.

Terapinavigatorn

Om du vill kan du fylla i terapinavigatorn innan du kontaktar mentalvårdstjänsterna. Frågorna i terapinavigatorn kartlägger karaktären hos mentala problem och behoven gällande vård.

Det är inte möjligt att boka tid till mentalvårdstjänster via terapinavigatorn. Efter att du fyllt i frågeformuläret kan du via navigatorn bekanta dig med egenvårdsprogrammen på Psykporten i Hälsobyn eller kontakta rådgivnings- och bedömningstelefonen inom mentalvårdstjänster och service vid missbruk och berätta att du har fyllt i terapinavigatorn.

Uträttande av ärenden per telefon

FPA:s rehabiliterande psykoterapi hjälper i situationer där en psykisk störning försämrar arbets- eller studieförmågan.

Vid FPA:s rehabilitering som genomförs i grupp får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom eller ditt syndrom medför och för att kunna lösa praktiska problem.

Information om tjänsten

Du kan söka dig till primärvårdens mentalvårdstjänster genom att ringa rådgivnings- och bedömningstelefonen inom mentalvårdstjänster och service vid missbruk. Man söker sig till psykiatrisk specialsjukvård med remiss från en läkare.

I akuta situationer kontakta din egen välsovårdscentral, psykiatriska sjukskötarens jourtelefon eller samjouren.

För verksamheten ansvarar

Markus Heikell

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2174

Nina Wikström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 723 2306

Milla Sykkö

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 3693

Ta en titt också på dessa