Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Coronavirussituationen i området

Antalet infektioner har börjat öka i takt med att omicron BA.5-varianten av coronaviruset har blivit vanligare även i Soiteområdet. I slutet av juni var den stora majoriteten av de prover som skickades för mer detaljerad undersökning, sekvensering, av varianten BA.5.

Det är svårt att uppskatta det exakta antalet infektioner i nuläget, eftersom de allra flesta av de som är sjuka fastställer smittan med ett hemtest i enlighet med rekommendationerna. Aktiviteten vid Soites coronavirusprovtagningar har dock ökat och det görs ca 200 coronatester vid Soite varje dag. Förra veckan var 34 % av dessa positiva. Under 14 dagarna har 608 coronavirussmittor hittats i Soite, och den regionala 14-dagarsincidensen är 786/100 000 invånare, men i verkligheten är antalet infektioner betydligt högre.

Omicron BA.5-varianten av coronaviruset smittar mycket lätt, men orsakar en mildare sjukdom än tidigare. För närvarande får tio patienter sjukhusvård på grund av coronavirusinfektion. Det har inte behandlats några coronaviruspatienter på intensiven under hela sommaren.

Förebyggande av smitta

  • Ta coronavirusvacciner. De skyddar mot allvarlig sjukdom.
  • Om du blir sjuk, stanna hemma tills du är frisk. Gör vid behov ett hemtest. Mer information på Soites coronaviruswebbplats: Om du misstänker coronasmitta.
  • Kom ihåg hygienen: händer, mask, säkerhetsavstånd och ventilation.

Det rekommenderas att du fortfarande bär en ansiktsmask i offentliga inomhusutrymmen och på offentliga transportmedel om:

  • du ​​uppsöker vård eller test på grund av misstänkt coronavirusinfektion
  • du ​​har symtom på luftvägsinfektion, men det är nödvändigt för dig att röra dig utanför hemmet
  • du ​​vet att du har blivit utsatt för coronavirussmitta, till exempel har en infektion upptäckts i din familj, men du kan inte undvika närkontakt utanför hemmet
  • du ​​uträttar ärenden inom social- och hälsovården eller besöker en avdelning
  • du ​​tillhör en riskgrupp och befinner dig i ett utrymme där närkontakter inte kan undvikas

Coronavirusvaccinationer

Soite utökar vaccinationerna med fjärde dosen coronavirusvaccin från och med vecka 33 (med start 15.8.2022) till alla 60-69 åringar i området. Den fjärde vaccindosen kan därför erhållas av alla över 60 år, både de som tillhör riskgrupper och de som inte gör det, från vecka 33. Fjärde vaccindosen ges också fortfarande till 70-79-åringar och andra som har rätt till den fjärde vaccindosen. Du hittar mer information om vaccinationsberättigade åldersgrupper och vaccinationsintervall på Coronavaccinationer-sidan.

Vaccinationer med fjärde dosen för 18-59-åringar som hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom  inleds också i Soite inom de närmaste veckorna.  Vi informerar närmare om tidtabellerna senare.

I Soite-området kan du söka dig till coronavirusvaccination genom att boka tid eller besöka en walk-in-vaccinationsdag. Mer information och tidtabeller för walk-in-dagarna finns i corona-avsnittet på Soites webbplats: Coronavaccinationer

Om du önskar kan du boka tid för coronavirusvaccination via DigiSoites Egenvårdstjänst på https://soite.terveytesi.fi/ eller på telefon 06 828 7488 (telefontid mån-fre 9-15). Tid till vaccination kan också bokas via den egna hälsocentralen.

Du kan behöva vänta vid coronavirusvaccinationspunkterna, så vi ber om ditt tålamod. Du kan söka dig till coronavirusvaccination på valfri Soite-vaccinationsplats.

Obs!

En person som har fått coronavirussjukdomen och fått tre doser av vaccinet behöver inte en fjärde dos av vaccinet, eftersom sjukdomen motsvarar en dos av vaccinet.

En coronavirusvaccinationsdag anordnas för barn i åldern 5–11 år i Soiteregionen tisdagen 9.8.2022 kl. 099-15.30 på Karleby hälsocentral (adress: Mariegatan 28, 67200 Karleby). Du måste boka tid online i förväg för vaccinationen via DigiSoites Egenvårdstjänst. Läs mer i det här meddelandet.

Om du blir sjuk

Vi rekommenderar hemtestning för alla med symtom på luftvägsinfektion, såsom feber, rinnande näsa eller hosta. Vi rekommenderar att du upprepar hemtestet igen efter några dagar, om symtomen på luftvägsinfektion kvarstår. Hemtest är också lämpliga för barn. Resultatet av hemtestet är mer tillförlitligt om testet upprepas flera dagar i följd eller varannan till var tredje dag.

Personer i alla åldrar kan vid behov uppsöka coronavirustestning hos Soite genom att kontakta Soites coronahjälpnummer 06 828 7499 (öppet mån-fre kl. 8-16) eller genom att fylla i en symtombedömning i Omaolo-tjänsten.

Mer information om kriterierna för när du ska uppsöka coronavirustestning hittar du på hemsidan: Om du misstänker coronasmitta.

Läs också instruktionerna för hemvård av coronavirussjukdom i coronasektionen på webbplatsen.

Ta en titt också på dessa