Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Anmäl dig för mottagningsbesök vid utsatt tidpunkt på ifrågavarande poliklinik.

Om du har tid till en laboratorie-, röntgen- eller isotopundersökning anmäl dig på den avdelning där undersökningen sker, om inte något annat sägs i kallelsebrevet.

Vid ankomst till vårdavdelning sker anmälning oftast på ifrågavarande avdelning. Om anmälningen sker på något annat ställe, informeras du om detta i kallelsebrevet.

Föderskor

Avdelning 3, kvinnosjukdomar och förlossningar är öppen dygnet runt. Du kan ringa förlossningsavdelningen innan du åker för att föda eller om du är osäker på vad du borde göra. Gravida (över 22 graviditetsveckor) kan under jourtid vid behov kontakta avdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar.

Om du har förkylningssymptom, har exponerats för coronaviruset eller har misstänkt/bekräftad coronavirusinfektion och behöver brådskande eller akut vård förknippat med graviditet/förlossning, ring alltid förlossningsavdelningen innan du kommer till sjukhuset. Från avdelningen får du närmare anvisningar.

Centralsjukhusets huvudingång A1 är öppen vardagar kl. 7-16. Övriga tider kan du ringa förlossningsenheten med porttelefonen som finns vid huvudingången. Personalen kommer då och öppnar dörren. Du kan också komma in via samjourens ingång B1. Vägen från samjouren till förlossningsavdelningen är markerad. Som föderska behöver du inte anmäla dig separat utan kan komma direkt till förlossningsavdelningen. Vid behov kan du låna en rullstol vid samjouren.

Ankomst till samjouren

Vardagar kl. 8-16 kontakta hälsocentralen i ditt eget område.

Primärvårdens jour
verkar på Mellersta Österbottens centralsjukhus vardagar kl. 16-08 samt under veckoslut och helgdagar kl. 08-08.

Vi ber att personer som söker sig till samjouren utan remiss ringer kl. 15-08 jourhjälpsnumret 116 117 innan de beger sig till sjukhuset.

I nödfall ring nödnumret 112.

Specialsjukvårdens jourmottagning är öppen dygnet och året runt. På specialsjukvårdens jourmottagning vårdas patienter som är i akut behov av sjukvård. Polikliniken har också en central roll om det sker en storolycka i området. Patienter kommer till specialsjukvårdens jour huvudsakligen med akutremiss i enlighet med nivåstruktureringen av vården.

Anmäl dig på den poliklinik som du har mottagningstid till.

Om ditt besök på polikliniken tar lång tid kan du köpa en måltid för gästpris på centralsjukhusets restaurang Kippo.

Vi ber att du bevarar betalningskvittona. Med hjälp av dem är det möjligt att få reseersättning från sjukförsäkringsbyrån enligt priset för allmänt fortskaffningsmedel.

Ibland gör en sjukdom att man inte kan använda ett allmänt fortskaffningsmedel för att komma till sjukhuset. Be då den remitterande läkaren om ett intyg över detta. Sjukförsäkringen ersätter inga obefogade resekostnader.

Operationsavdelningen finns ovanför samjouren på första våningen i I-flygeln. Kom in via samjourens dörr och sedan upp med hiss eller uppför trapporna. Om du kommer in via sjukhusets huvudingång hittar du operationsavdelningen i ändan av huvudkorridoren.

Ankomst till avdelning

När du kommer till avdelning sker anmälningen vanligen på ifrågavarande avdelning. Om anmälningen sker någon annanstans, meddelas detta i kallelsebrevet.

I samband med ankomstintervjun berättar vårdpersonalen om avdelningens verksamhet, principerna för vården och om dagordningen. Du har möjlighet att diskutera frågor förknippade med din sjukdom både med en läkare och med vårdpersonalen. Vi hoppas att du i samband med intervjun meddelar till vem man får ge information om dig. Det kan vara fråga om en anhörig, hälsovårdscentralen, den remitterande läkaren, hemsjukvårdscentralen osv.

Självständighet

I vården av patienter strävar vi efter att arbeta enligt principerna för patientens självständighet och rehabilitering. Patienten tillfrisknar bäst om hen i mån av förmåga och krafter deltar själv i sin vård t.ex. genom att sköta om att tvätta sig, äta, bädda sängen, sköta om blommor osv. Det är också viktigt att närstående stöder patienten och deltar i vården. Om du vill kan du använda dina egna kläder och inneskor. Under vistelsen på sjukhuset kan du också vistas utomhus om sjukdomen inte hindrar dig från att röra på dig.

Man förbereder sig i god tid för utskrivningen från Soite. Det finns skäl att på nytt gå igenom de vårdanvisningar som du fått med personalen. Om du inte är säker på om du klarar dig hemma, diskutera frågan med personalen. När du åker hem får du information om eventuell efterkontroll och om vem du kan kontakta vid behov. Det är en god idé att före utskrivningen berätta för den behandlande läkaren vilka intyg och andra dokument du behöver.

Du kan diskutera hemresan med personalen och fråga vilket sätt att resa är bäst med tanke på din sjukdom. Om du på grund av din sjukdom inte kan använda kollektivtrafiken, får du de nödvändiga intygen över det.

Soites personal hoppas att du ger respons på din vård med pappersblanketter som finns på avdelningarna och poliklinikerna eller via webben. Om du vill göra en anmärkning om vård, bemötande eller motsvarande, vänd dig först till den behandlande läkaren eller avdelningsskötaren. Om saken inte kan klaras upp, kontakta klinikens överläkare eller överskötare. Vid behov hjälper även social- och patientombudet med att utreda ärendet. I sista hand är det chefsöverläkaren som ansvarar för Soites medicinska verksamhet och vårdverksamhet.

AvdelningSpecialitetVårdplatser
Avdelning 1 för barn och ungaBarnsjukdomar12
KvinnoklinikenKvinnosjukdomar och förlossningar28
Kirurgiska avdelningen 7Kirurgi28
Kirurgiska avdelningen 10Kirurgi28
Inremedicinska avdelningen 8Inre medicin22
Inremedicinska avdelningen 9Inre medicin20
Avdelningen för neurologi och krävande rehabiliteringNeurologi27
Barnpsykiatriska avdelningen 14Psykiatri8
Vuxenpsykiatriska avdelningen 15Psykiatri32
Ungdomspsykiatriska avdelningen 17Psykiatri7
Sammanlagt212
Intensivvård4
Intensivvård för barn4
CCUInre medicin4
HjärtundersökningsenhetenInre medicin3
Sammanlagt 15
Vårdplatser sammanlagt227

Ta en titt också på dessa