Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Digital hälsokontroll i Omaolo-tjänsten

Du kan göra en hälsokontroll digitalt i den riksomfattande Omaolo-tjänsten. Via Omaolos hälsokontroll kan du få mer information om ditt hälsotillstånd jämfört med andra jämnåriga medborgare. Hälsokontrollen bedömer om du behöver kontakta hälso- och sjukvården eller om du kan förbättra ditt hälsotillstånd bäst genom din egen aktivitet.

Vid behov ger Omaolo-tjänsten också anvisningar om hur svaren som getts i enkäten kan skickas till en yrkesutbildad i Soite. Om du beslutar skicka svaren vidare, styrs de till yrkesutbildade i Soite för behandling. En yrkesutbildad gör en genomgripande kartläggning av din situation och hänvisar dig till behövliga undersökningar och/eller tjänster. Yrkesutbildade kontaktar dig via meddelandefunktionen i Omaolo inom 1-7 dygn från att hälsokontrollen har skickats.

Uträtta ärenden med en sakkunnig i DigiSoites Egenvårdstjänst

Du kan skicka ett meddelande till mottagningen när det passar dig. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar du snarast möjligt under tjänstetid.

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta social- och hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen är en diskussion där man går igenom frågor som berör personens hälsa, arbets- och funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symtom.

Centrala teman för hälsoundersökningen är näring, motion, sömn, rökning och alkoholkonsumtion samt livskompetens och sociala relationer. Om det vid undersökningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisar den som utför hälsoundersökningen patienten vidare. Personer i arbetslivet kan få en hälsogranskning även hos företagshälsovården.

För verksamheten ansvarar

Pilvi Palojärvi

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 804 5009

Tanja Aalto

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 2055

Johanna Heino

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3433

Ta en titt också på dessa