Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ett läkarintyg är, som namnet antyder, ett intyg eller utlåtande om kör- eller arbetsförmåga, sjukdom eller handikapp som en läkare skrivit. Det finns många olika slags läkarintyg. Du får ett intyg antingen på mottagningen eller efter ett mottagningsbesök och det ges alltid till kunden själv.

Körkortsintyg och förnyande av körkort

För att kunna skaffa eller förnya ett körkort behövs det ett läkarintyg. I undersökningen ingår bland annat undersökning av syn och hörsel, mätning av blodtryck och bedömning av det allmänna hälsotillståndet.

Du får mer information om undersökningar relaterade till körkort från Soites hälsostationer.

Uträtta ärenden med en sakkunnig i DigiSoites Egenvårdtjänst

Du kan skicka ett meddelande digitalt till mottagningen när det passar dig. Vi besvarar ditt meddelande eller kontaktar dig snarast möjligt under tjänstetid.

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

För körkort, flygcertifikat och vissa försäkringar eller en ny arbetsplats kan det behövas ett hälsointyg. Ett hälsointyg är ett dokument som grundar sig på en av läkare utförd hälsoundersökning. För intyget granskas personens hälsotillstånd ur den synvinkel som intyget söks för.

Ett hälsointyg kan fås från företagshälsovården, social- och hälsocentralen eller en privat läkare.

Alla har rätt att få ett intyg över sitt hälsotillstånd om det är nödvändigt till exempel för en behandling, försörjningen eller studierna.

För verksamheten ansvarar

Pilvi Palojärvi

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 804 5009

Tanja Aalto

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 2055

Johanna Heino

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3433

Ta en titt också på dessa