Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7. Ring först jourhjälpsnumret 116 117. Vardagar kl. 08-16 kontakta hälsocentralen i ditt område men beakta de avvikande öppettiderna.

Soites barnakut är öppen dygnet runt 24/7. Ring först barnakuten på numret 06 826 4444.

Tandvärksjouren är öppen mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

Verksamhetsområdet för hälsa och välfärd

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamhet i Kokkola och Kronoby

 • Björkhagens mottagning är stängd 27.06-24.07.22
 • Lochteå mottagning är stängd 27.06-24.07.22
 • Ullava mottagning är stängd 27.06-29.07.22 och 15.08-23.08.22
 • Nedervetil mottagning är stängd 27.06-31.07.22
 • Kronoby mottagning är stängd 18.07-14.08.22
 • Terjärv mottagning är stängd 20.06-17.07.22
 • Utdelningen av gratis vårdmaterial stängd tors 23.6.2022

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och Perho ådal

 • Lestijärvis mottagning är stängd 04.07-31.07.22
 • Halsos mottagning är stängd 25.06-07.08.22
 • Perho hälsocentrals läkarmottagning:
  • öppen 30.05-19.06.22 mån-fre kl. 8-14
  • öppen 20.06-07.08.22 mån-ons kl. 8-14
  • stängd 23.06, 30.06-01.07, 07-08.07, 14-15.07, 21-22.07, 28-29.07, 04-05.08
  • när Perhos läkarmottagning är stängd kan du i brådskande ärenden vardagar mån-fre kl. 8-16 ta kontakt med läkarmottagningen på Dunkars hälsocentral, tfn 040 804 5000 Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7.  Ring först jourhjälpsnumret 116 117. Vid akutlägen, ring det allmänna nödnumret 112.

Munhälsovården

Munhälsovården Karleby och Kronoby

 • Storkisbackens tandklinik stängd 04.07-07.08.22
 • Kelviå tandklinik stängd 04.07-07.08.22
 • Kronoby tandklinik stängd 18.07.-07.08.22
 • Terjärv tandklinik stängd 01.07.-17.07.22

Munhälsovården i Lestijokidalen och i Perho ådal

 • Tandkliniken i Lestijärvi stängd 16.06-31.07.22
 • Tandkliniken i Perho stängd 22.06-31.07.22

Polikliniken och jouren för tand- och munsjukdomar

 • Munhälsovårdens specialsjukvård stängd 04.07-07.08.22

Radiologi

Centralsjukhusets radiologiska enhet gör endast akuta och brådskande undersökningar under perioden 20.06-21.08.22

Isotopenheten är stängd 04.07-17.07, 25.07-07.08 och 15.08-21.08.22

En uppdaterande renovering av magnetröntgenenheten inleds 01.08.22. Enligt planen kan magnetröntgenundersökningar göras normalt på sjukhuset från och med 19.09.22.

En långtradare  för magnetröntgenundersökningar inleder sin verksamhet 09.08.22 på sjukhusets gård och verkar under den egentliga renoveringen och under skolningen, till och med 14.09.22.  Sängliggande patienter kan inte föras in i långtradaren.

Röntgen vid verksamhetsställena i Dunkars och Kannus är öppen endast två dagar per vecka under perioden 04.07-30.07.22, i regel tisdagar och torsdagar.

Somatik

Kardiologi och avdelningarna för inremedicinska sjukdomar och lungsjukdomar

 • Hjärtpolikliniken är stängd 11.07-31.07.22
 • Hjärtundersökningar och specialläkarens mottagning (primärvården) är stängd 20.06-03.07.22

Kirurgi och onkologi

 • Kirurgiska polikliniken har begränsad verksamhet 27.06-21.08.22

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

 • Ögonsjukdomarnas ingreppsenhet är stängd 27.06-31.07.22
 • Ögonpolikliniken är stängd 23.06.22 och 04.07-31.07.22
 • Öronpolikliniken och hörselstationen är stängda 04.07-31.07.22
 • Polikliniken för hudsjukdomar är stängd 04.07-31.07.22

Serviceområdet för rehabilitering och neurologi

Hjälpmedelscentralen

 • Hjälpmedelscentralen är 23.6 öppen endast till och med kl. 14.30
 • Hjälpmedelscentralen är stängd 24.6.

Fysiatri och kronisk smärta

 • Enheten för behandling av kronisk smärta har begränsad verksamhet 11.07-07.08.22

Handikapptjänster

Utvecklingspolikliniken och socialt arbete inom handikapptjänsterna

Utvecklingspolikliniken – Specialvårdens sakkunnigtjänster

 • Utvecklingspolikliniken fungerar med begränsad bemanning 20.06-15.08.22 och är helt stängd 04.07-17.07.22

Boendetjänster inom handikapptjänster och tjänster som hör till verksamhet under dagtid

 • Lestijokidalens verksamhetscenter är stängt 04.07-31.07.22
 • Verksamhetscentret Kompassi är stängt 04.07-01.08.22
 • Työtupa i Halso är stängt 27.05.22 och 01.07-01.08.22
 • Perhos verksamhetscenter är stängt 04.07-01.08.22
 • Dagverksamhetsenheten Regnbågen är stängd 04.07-08.08.22
 • EKE-tuote och Kaustby verksamhetscenter är stängda 04.07-03.08.22

Familjenas tjänster

Familjecentertjänster

Rådgivningar, skol- och studerandehälsovården

 • Karleby, Mariegatans rådgivning: stängd 04.07-31.07.22
 • Karleby, Björkhagens rådgivning: stängd 27.06-07.08.22
 • Halso rådgivning: 06.06-26.06.22 öppen tisdagar och onsdagar. Stängd 27.06-07.08.22 (14.08.22) (klienter uppsöker Pajala rådgivning).
 • Perho rådgivning: begränsad verksamhet. Under sommaren är mottagningen stängd tors-fre. Rådgivningen är dock öppen som normalt mån-fre 06.06-10.07.22. Perhos klienter vårdas 11.07-07.08.22 huvudsakligen i Pajala (enstaka särskilt överenskomna dagar kan förekomma).  Vid Perhos rådgivning normal verksamhet från och med 08.08.22.
 • Lochteå rådgivning: klienter koncentreras till Kelviå 27.06-28.08.22
 • Ullava rådgivning: klienter koncentreras till Kelviå 30.05-04.09.22
 • Lestijärvi rådgivning: stängt 18.07-14.08.22, och under den tiden vårdas klienter vid Toholampi rådgivning.
 • Telefontjänst: begränsad verksamhet 04.07-31.07.22. Telefontjänsten är öppen mån-tors kl. 8-12, fre stängt. I juni och augusti normal verksamhet dvs. öppen mån-tors kl. 8-13, fre 8-11.

Obs! I juni, juli och augusti kan rådgivningskontroller för över ett år gamla barn inte bokas via den digitala tidsbokningen. Verksamheten inom rådgivningstjänster är begränsad under sommaren.

Barnskyddet


Under perioden 01.07-31.07.22 har barnatillsyningsmännen telefontid endast på måndagar kl. 8.30-10.30.

Obs!

I juni, juli och augusti kan rådgivningskontroller för över ett år gamla barn inte bokas via den digitala tidsbokningen. Verksamheten inom rådgivningstjänster är begränsad under sommaren.

Specialtjänster för barn och unga

 • Polikliniken för barnsjukdomar har begränsad verksamhet 27.06-25.07.22
 • Barnpsykiatriska avdelningen 14 är stängd 04.07-31.07.22
 • Terapipolikliniken för barn och unga är stängd 04.07-31.07.22
 • Småbarnspsykiatrin är stängd 04.07-31.07.22
 • Ätstörningsenheten Verso är stängd 04.07-10.07.22
 • Barn- och ungdomspsykiatriska polikliniken har begränsad verksamhet 04.07-31.07.22

Mentalvård och service för missbrukare

Boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabiliteringen

 • Begränsad verksamhet 20.06.-14.08.22

Rusmedels- och beroendetjänster

 • Ådalarnas öppenvårdsrehabilitering: stängd 04.07-31.07.22

Vuxenpsykiatrins öppenvård

 • Karleby:
  • Bedömningsarbetsgruppen och arbetsgruppen för kortvarig terapi har stängt 04.07-31.07.22.
  • Begränsad verksamhet för akutarbetsgruppen, kris- och närservicearbetsgruppen 04.07-31.07.22
 • Lestijokidalens arbetsgrupp: stängd 04.07-31.07.22
 • Arbetsgruppen i Perho ådal: stängd 11.07-24.07.22 och begränsad verksamhet 25.07-10.08.22

Socialtjänster för vuxna

 • Socialrådgivningen betjänar 01.07-31.07.22 på telefonnumret 040 806 5093 mån-fre kl. 9-12 och via chatten kl. 10-12. I juli ingen telefonbetjäning kl. 13-14.
 • Socialrådgivningens tidsbokningsfria mottagning är stängd 01.07-29.08.22. Mottagningen är från och med 30.08.22 öppen tisdagar och torsdagar kl. 9-11. 

Specialtjänster

Mötesplatsen för personer i alla åldrar, Koivutupa, är stängd 23.06-07.08.22.

Stödtjänster

Soites administration betjänar kl. 9-14 under perioden 20.6 – 12.8.2022.

Ta en titt också på dessa