Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Kontakta vänligen hälsocentralen i ditt eget område vardagar kl. 08-16, men beakta de avvikande öppettiderna.

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren är öppen mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

Avvikande öppettider 16-22.10.2023 vid Soites enheter:

Mottagningsverksamheten i Karleby

  • Mottagningen i Björkhagen stängd 16.10-22.10.23
  • Mottagningen i Lochteå stängd 16.10-22.10.23
  • Mottagningen i Ullava stängd 16.10-22.10.23

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

  • Mottagningen i Lestijärvi stängd 16-22.10.23
  • Mottagningen i Halso stängd 16.10.23 och 18-22.10.23
  • Mottagningen i Perho stängd 19-22.10.23

Boendetjänsterna och verksamhet som ordnas dagtid inom funktionshinderservicen

  • Verksamhetscentret Kompassi är stängt 16-18.10.23

Ta en titt också på dessa