Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Könssjukdomar

Om du misstänker en könssjukdom kontakta en smittskyddsskötare i första hand via Omaolo-tjänsten. I Omaolo kan du fylla i en omfattande symtombedömning, vilket gör att ditt ärende kan behandlas snabbare.

Du kan också skicka ett meddelande till smittskyddsskötaren via DigiSoites Egenvårdstjänst, eller alternativt kan du kontakta en sjukskötare på din egen hälsostation. Studerande kan även kontakta studerandehälsovården

I Lestijokidalen och i Perho ådal kan tester och behandling i fråga om könssjukdomar också genomföras på rådgivningar. Ta kontakt via rådgivningarnas centraliserade kundbetjäningsnummer.

Behandling inleds på basis av symtomen och provsvaren. Behandlingen är avgiftsfri för alla.

Det enda sättet att skydda sig mot könssjukdomar är att alltid använda kondom under hela samlaget.

Egenvårdsmeddelande till smittskyddsskötare

Du kan kontakta smittskyddsskötaren digitalt med Meddelande-funktionen i Egenvårdstjänsten i DigiSoite. Du kan skicka ett Egenvårdsmeddelande till smittskyddskötare om frågor kring könssjukdomar och om begäran om provtagning. Det är ansvarsfullt att göra screening av könssjukdomar, särskilt när man byter partner. Vi uppmuntrar därför till att man tar kontakt och söker sig till tester även om man inte har symtom.

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Livsmedels- eller vattenburen epidemi

Med livsmedels- eller vattenburen epidemi avses insjuknanden vid en viss tidpunkt och i ett visst område på grund av exponering för samma smittkälla via livsmedel eller vatten.

Om du misstänker att ett livsmedel eller hushållsvattnet orsakat din sjukdom kan du kontakta en sjukskötare eller läkare vid din hälsocentral. Alternativt kan du kontakta en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, en smittskyddsskötare eller direktören för hälsoövervakning vid Mellersta Österbottens miljöhälsovård.

Under jourtid bör du kontakta samjouren.

Uträttande av ärenden per telefon

Ta en titt också på dessa