Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Serviceboende är avsett för äldre personer som inte behöver rikligt med omvårdnad dygnet runt. En person som bor inom serviceboende behöver dock en lämplig lägenhet och vård och omsorg. Servicehusen har enkel- och dubbelrum som möbleras med egna möbler. Den boende kan ansöka om bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare hos FPA när de bor på ett servicehus.

Serviceboende med heldygnsomsorg å sin sida är avsedd för äldre personer som behöver vård och omsorg dygnet runt. Inom serviceboende med heldygnsomsorg finns det personal på plats dygnet runt.

Institutionsvård är avsedd för äldre personer som behöver vård och omsorg dygnet runt och det inte kan ordnas för dem hemma eller i en servicebostad. Man tar till institutionsvård när det inte finns några andra alternativ. De boendes förmåga att handla självständigt stödjas genom att erbjuda vård som upprätthåller funktionsförmågan. Utgångspunkten är den äldres egna resurser. I långvarig institutionsvård ingår förutom vård också t.ex. näring, mediciner och kläder.

Serviceboende erbjuds både på vårdhem som Soite äger och på privata vårdhem.

Bilagor

Uträttande av ärenden per telefon

Privata vårdhem

Information om tjänsten

På en plats som erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg kan man bo om

  • behovet av vård och omsorg på grund av sjukdom, åldrande eller skada är oberoende av tiden på dygnet
  • vården och omsorgen inte kan genomföras på annat sätt.

Serviceboende med heldygnsomsorg för personer med funktionsnedsättning kan också ordnas i hemmet.
Att bo på ett serviceboende med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. Det omfattar förutom vård, omsorg och handledning även aktiviteter som upprätthåller och främjar klientens funktionsförmåga, utomhusvistelse och motion, måltids- och klädvård, tvätt- och städservice samt andra nödvändiga tjänster oberoende av tid på dygnet.

Klienten kan själv möblera sin bostad. Klienten betalar hyra för serviceboende med heldygnsomsorg samt en månadsavgift som fastställs på basis av klientens inkomster. Avgiften omfattar tjänster som hör till serviceboende med heldygnsomsorg. Klienten betalar dessutom sina läkemedel och andra kostnader (t.ex. hårklippning). Serviceboende med heldygnsomsorg tillhandahålls av offentliga och privata serviceproducenter.

För verksamheten ansvarar

Minna Mäkitalo-Rauma

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9103

Minna Hassel

Serviceförman

Telefon: +358 44 780 9525

Carita Marttila

Telefon: +358 40 804 3505

Mira Anttila

Närvårdare

Telefon: +358 40 804 5520

Laura Ketola

Telefon: +358 50 430 6656

Petra Lågland

Serviceförman

Telefon: +358 44 780 9473

Katariina Kivioja

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 4510

Teija Hietala

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5550

Marjukka Kettu

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5530

Kirsi Lappi

Serviceförman

Telefon: +358 50 379 1731

Tanja Linnarinne

Serviceförman

Telefon: +358 40 488 2986

Paula Kinnunen

Serviceförman / Kotipirtti

Telefon: +358 40 804 4520

Ta en titt också på dessa