Flytta dig till innehållet

Serviceboende är avsett för äldre personer som inte behöver rikligt med omvårdnad dygnet runt. En person som bor inom serviceboende behöver dock en lämplig lägenhet och vård och omsorg. Servicehusen har enkel- och dubbelrum som möbleras med egna möbler. Den boende kan ansöka om bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare hos FPA när de bor på ett servicehus.

Serviceboende med heldygnsomsorg å sin sida är avsedd för äldre personer som behöver vård och omsorg dygnet runt. Inom serviceboende med heldygnsomsorg finns det personal på plats dygnet runt.

Institutionsvård är avsedd för äldre personer som behöver vård och omsorg dygnet runt och det inte kan ordnas för dem hemma eller i en servicebostad. Man tar till institutionsvård när det inte finns några andra alternativ. De boendes förmåga att handla självständigt stödjas genom att erbjuda vård som upprätthåller funktionsförmågan. Utgångspunkten är den äldres egna resurser. I långvarig institutionsvård ingår förutom vård också t.ex. näring, mediciner och kläder.

Bilagor

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg finns i en särskild bilaga.

För verksamheten ansvarar

Minna Mäkitalo-Rauma

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9103